Search form

LNS valdes un domes ziņas

Photo

Apstiprina LNS SIA 2017. gada pārskatus

23.04.2018

LNS valde 23. aprīlī sapulcējās, lai izskatītu un apstiprinātu visu 4 LNS SIA 2017.gada pārskatus.

Photo

Domes sēdē Nr. 2 (28.03.2018)

28.03.2018

Sēdes vadītāja LNS prezidente Sandra Gerenovska informē, ka ir saņemts Valmieras RB valdes lēmums ar atkārtotu lūgumu veikt remontdarbus LNS nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 44, Valmierā. Jau pirms dažiem gadiem LNS biedri Valmierā bija ierosinājuši un savas biedrības konferencē izskatījuši jautājumu par šī zemes gabala sadalīšanu divās daļās un nevajadzīgās daļas pārdošanu.

Photo

Valdes sēde Nr. 3 (16.03.2018)

16.03.2018

Sēdes vadītāja LNS prezidente Sandra Gerenovska informēja, ka 12.03.2018 ir saņemta elektroniskā pasta vēstule no Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktora Imanta Lipska.

Photo

Valdes sēdē Nr.2 (21.02.2018)

21.02.2018

Šajā valdes sēdē izskatīja visu 4 LNS SIA iesniegtos 2018. gada budžetu projektus.

Photo

Domes sēdē (31.01.2018)

31.01.2018

LNS prezidente Sandra Gerenovska un LNS galvenā grāmatvede Ilze Roķe iepazīstināja domniekus ar LNS 2018. gada budžeta projektu.

Photo

Valdes un domes sēdēs

23.01.2018

Šogad pirmā LNS valdes sēde notika 23. janvārī. Galvenā tēma – LNS budžets. LNS prezidente Sandra Gerenovska un LNS galvenā grāmatvede Ilze Roķe iepazīstināja ar LNS 2018. gada budžeta projektu.

Photo

Domes sēdē Nr. 4 (6.12. 2017)

06.12.2017

Dome uzklausīja LNS valdes ierosinājumu – ar 2017. gada 15. novembra lēmumu Nr.15 – 2 par zvērinātu revidentu iecelt SIA „Auditorfirma „Grāmatvedis”” Jāni Mežielu, kurš jau veicis LNS 2013., 2014., 2015. un 2016. gada pārskatu revīzijas.

Photo

Valdes sēde Nr.16 (28.11.2017)

28.11.2017

LNS galvenā grāmatvede Ilze Roķe iepazīstināja ar nepieciešamajiem LNS 2017. gada budžeta grozījumiem.

Photo

Valdes sēde Nr.15 (15.11.2017)

15.11.2017

Valde šajā sēdē nolēma par visu 4 LNS SIA (SIA „LNS Rehabilitācijas centrs”, SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, SIA „LNS Nekustamie īpašumi” un Latvijas Nedzirdīgo savienības SIA „LNS DANE”) revidentu iecelt SIA „Auditorfirma Grāmatvedis”” zvērināto revidentu Jānis Mežielu.

Photo

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas