Search form

Drukāt

Rīgas reģionālā biedrība

Photo


Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā, LV – 1083        Biedrības priekšsēdētājs Ivars Kalniņš
                                                                  Mob. tel.: 25155416
                                                                  E-pasts/SKYPE: rigasrb(at)lns.lv
 

Mītnes vieta – LNS īpašumā esošās ēkas Rīgā, Elvīras ielā 19 k-2 (vecais korpuss), II stāvā, 8. telpā.

 Rīgas biedrība dibināta 1920. gada 19. maijā.

Biedrību vadījuši Georgs Poršs, Monika Rublovska (Caica), Maruta Piterniece, Māra Lasmane u.c
 
Biedrībai ir bagāta vēsturiskā pieredze saistībā ar nedzirdīgo ļaužu sabiedriskās kustības aizsākumiem un attīstību Latvijā, kas ir pamatā tagadējās Latvijas Nedzirdīgo savienības dibināšanai.
 
Rīgas reģionālā biedrība ir lielākā no visām 8 LNS reģionālajām biedrībām: uz 2019.01.01 tajā bija 1084 biedri, uz 2020.01.01 -1070 biedri.

Pašlaik biedrībai ir 14 teritoriālās grupas Rīgas pilsētas Zemgales, Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Ziemeļu priekšpilsētās, Rīgas rajonā, Jūrmalā, Tukumā, Jelgavā, Pļaviņās, Rīgas 8.maiņu vakara vidusskolā un mākslinieku kopa „Cerība”, LNS grupa un grupa ‘’Tilts’’ cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, kuri ikdienā nelieto zīmju valodu.

Rīgas RB darbu koordinē valde: Ivars Kalniņš – valdes priekšsēdētājs, Kristaps Legzdiņš, Artis OzolsGuntars Beisons, Lilita Logina, Tamāra Saveika un Māra Lasmane.
 
 
Rīgas biedrību LNS Domē pārstāv: Sandra Gerenovska, Brigita Lazda, Inese Immure, Zigmārs Ungurs, Māra Lasmane, Ainārs Osmanis, Juris Grundulis (juniors), Varis Strazdiņš, Edgars Vorslovs, Santa Kesenfelde, Ivars Kalniņš un Krista Kristīne Magone.

Rīgas biedrība aktīvi iekļāvusies visās LNS darbības jomās, kas saistās ar organizatorisko, sociālās rehabilitācijas, kultūras darbu savu biedru vidū. Piedalās lielu LNS projektu realizācijā, veicot aktivitātes darba grupu sastāvā un realizējot dažādus pasākumus saviem biedriem ne tikai Rīgā, bet arī Tukumā un Jelgavā.

Rīgas biedru pastāvīgā rīcībā ir LNS kultūras centrs „Rītausma” Rīgā, Kandavas ielā 27, kur darbojas vairāki pašdarbības kolektīvi, interešu klubi, notiek dažādi vispārizglītojoši, kultūras un atpūtas pasākumi. Pašdarbnieki uzstājas kopīgajos lielajos LNS pasākumos – festivālos, Nedzirdīgo dienas koncertos, dažādos atceres dienām un tradīcijām veltītos pasākumos, kā arī integratīva rakstura aktivitātēs ārpus nedzirdīgo kopienas.

Rīgas RB sadarbojas ar SIA “LNS Rehabilitācijas centrs”, dienas centru “Rītausma”, NIAF “Klusums”, LNS Jauniešu centru, citām NVO. Izveidojusies cieša sadarbība ar vietējām pašvaldībām Rīgā, Tukumā, Jelgavā un Jūrmalā. Pašvaldības sniedz materiālo un finansiālo palīdzību atsevišķu projektu un pasākumu realizācijā. Ziedojumus savai biedrībai veic arī tās biedri.
 
Aktīvi palīgi dažādu darbu veikšanā ir brīvprātīgie: Māris Veidemanis, Kristaps Legzdiņš, Natālija Felkere, Aleksandrina Ekšteine, Viktorija Romanova, Elfa Zariņa, Zinaida Pantja, Vasilijs Pantja, Zigrīda Žukauska, Manefa Uļjanova, Raitis Rūrāns, Lauris Rūrāns un citi.

Rīgas biedrības Goda biedri: Viktorija Zilberte, Rasma Kurēna, Anatolijs Stepaņuks, Dzintra Intsone, Pēteris Ugārs, Gotfrīds Briedis, Inta Ubarste, Daina Zvanītāja, Laima Skricka, Andrejs Dzinters, Andris Alnis, Maruta Piterniece, Arnolds Pavlins, Anna Moiseja, Regīna Rizika, Feodose Lepeša, Zigrīda Žukauska, Valdis Krauklis, Olga Anufrijeva - Frolova, Biruta Lasmane, Maiga Elbrote, Juris Elbrots, Jadviga Bočkāne, Ilze Kopmane, Aivars Kronbergs, Māra Lasmane, Varis Strazdiņš, Inese Immure, Līga Bauere, Janīna Lukina, Aivars Niklasons, Marija Ševjakova, Brigita Lazda, Tatjana Urboniene un Aleksandrina Ekšteine.

Pļaviņu biedrības Goda biedri: Dzintra Ligita Herbste, Ainārs Osmanis un Manefa Uļjanova.

LNS Goda biedri: Georgs Poršs, Aleksandrs Celms, Jevgēnija Porša, Ēvalds Abakoks, Ona Jāņkalne, Elvīra Elksne, Pāvils Pavlins, Monika Rublovska, Anna Jāņkalne, Milda Celma, Eduards Grīnbergs, Nikolajs Opss, Ansis Smons, Elenora Stepaņuka, Juris Smons, Arvīds Jāņkalns, Veronika Cvetkova, Elenora Sondore, Jānis Bariss, Viktors Joņins, Maruta Piterniece, Rasma Kurēna, Anatolijs Stepaņuks, Inta Ubarste, Daina Zvanītāja, Arnolds Pavlins, Jadviga Bočkāne, Valdis Krauklis, Ilze Kopmane, Feodose Lepeša, Varis Strazdiņš, Līga Bauere, Anna Moiseja, Guļiko Kandelaki, Dace Piterniece, Lilita Janševska, Jautrīte Groma, Dzidra Siliņa un Ainārs Osmanis.
 
 
 
Un pasākumu reizēs arī brīvdienās saskaņā ar to norises laiku.
 
 
 Pļaviņu grupā (Pļaviņās, 1. Maija ielā 7) pieņemšana: otrdienās un ceturtdienās no pl. 9.30 līdz 16.

 
 

Informācija atjaunota 2021. gada 31. martā 

 

 

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas