Search form

Drukāt

Rīgas reģionālā biedrība

PhotoElvīras ielā 19 k-2, Rīgā, LV – 1083        Biedrības priekšsēdētāja Lilita Logina
                                                                  Mob. tel.: 25155416
                                                                  E-pasts/SKYPE: rigasrb@lns.lv
 

Mītnes vieta – LNS īpašumā esošās ēkas Rīgā, Elvīras ielā 19 k-2, II stāvā, 8. telpā.

 Rīgas biedrība dibināta 1920. gada 19. maijā.


Rīgas RB darbu koordinē valde: Lilita Logina – valdes priekšsēdētāja, Kristaps Legzdiņš, Artis OzolsGuntars Beisons, Ivars Kalniņš, Māra Lasmane un Krista Kristīne Magone.

 

LNS Rīgas reģionālā biedrība ir lielākā no visām 8 LNS reģionālajām biedrībām: uz 2021.12.06. - 1066 biedri.

Pašlaik biedrībai ir 15 teritoriālās grupas: Latgales (priekšsēdētāja Māra Lasmane), Zemgales (priekšsēdētājs Juris Grundulis), Kurzemes (priekšsēdētāja Vita Alksne), Vidzemes (priekšsēdētāja Lilita Logina), Ziemeļu (priekšsēdētāja Karmena Verika Ikauniece), Rīgas rajona (priekšsēdētāja Krista Kristīne Magone), Jūrmalas (priekšsēdētājs Juris Salinieks), Tukuma (priekšsēdētāja Inese Simsone), Jelgavas (priekšsēdētāja Natālija Felkere), Pļaviņas (priekšsēdētāja Māra Auziņa), Ogres (priekšsēdētāja Anda Tīdemane), Rīgas Raiņa vidusskolas (priekšsēdētāja Inese Immure) un mākslinieku kopas „Cerība” (priekšsēdētāja Madara Indriksone), LNS grupa (priekšsēdētāja Gunta Birnīte) un grupa “Tilts” (cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, kuri ikdienā nelieto zīmju valodu) (priekšsēdētāja Karīna Pavlova).

Rīgas biedrību LNS Domē pārstāv: Edgars Vorslovs, Brigita Lazda, Inese Immure, Ivars Kalniņš, Varis Strazdiņš, Krista Kristīne Magone, Artis Ozols, Sandra Gerenovska, Gunta Birnīte, Ilona Liniņa, Lilita Logina un Guntars Beisons.

 

Biedrībai ir bagāta vēsturiskā pieredze saistībā ar nedzirdīgo ļaužu sabiedriskās kustības aizsākumiem un attīstību Latvijā, kas ir pamatā tagadējās Latvijas Nedzirdīgo savienības dibināšanai.

Biedrību vadījuši Persijs fon Hakens, Georgs Poršs, Jānis Bariss, Guna Briede, Ansis Smons, Monika Rublovska (Caica), Eiženija Porša, Eleonora Stepaņuka, Edgars Bergmanis, Maruta Piterniece, Edgars Vorslovs, Vita Alksne, Māra Lasmane, Santa Kesenfelde un Ivars Kalniņš.

 

 

Rīgas biedrība aktīvi iekļāvusies visās LNS darbības jomās, kas saistās ar organizatorisko, sociālās rehabilitācijas, kultūras darbu savu biedru vidū. Piedalās lielu LNS projektu realizācijā, veicot aktivitātes darba grupu sastāvā un realizējot dažādus pasākumus saviem biedriem ne tikai Rīgā, bet arī Tukumā un Jelgavā.

Rīgas biedru pastāvīgā rīcībā ir LNS kultūras centrs „Rītausma” Rīgā, Kandavas ielā 27, kur darbojas vairāki pašdarbības kolektīvi, interešu klubi, notiek dažādi vispārizglītojoši, kultūras un atpūtas pasākumi. Pašdarbnieki uzstājas kopīgajos lielajos LNS pasākumos – festivālos, Nedzirdīgo dienas koncertos, dažādos atceres dienām un tradīcijām veltītos pasākumos, kā arī integratīva rakstura aktivitātēs ārpus nedzirdīgo kopienas.

Rīgas RB sadarbojas ar SIA “LNS Rehabilitācijas centrs”, dienas centru “Rītausma”, NIAF “Klusums”, LNS Jauniešu centru un citām NVO. Izveidojusies cieša sadarbība ar vietējām pašvaldībām Rīgā, Tukumā, Jelgavā un Jūrmalā. Pašvaldības sniedz materiālo un finansiālo palīdzību atsevišķu projektu un pasākumu realizācijā. Ziedojumus savai biedrībai veic arī tās biedri.
 

Aktīvi palīgi dažādu darbu veikšanā ir brīvprātīgie: Māris Veidemanis, Kristaps Legzdiņš, Natālija Felkere, Aleksandrina Ekšteine, Viktorija Romanova, Elfa Zariņa, Zinaida Pantja, Vasilijs Pantja, Zigrīda Žukauska, Manefa Uļjanova, Raitis Rūrāns, Lauris Rūrāns un citi.

LNS Rīgas biedrības Goda biedri: Viktorija Zilberte, Rasma Kurēna, Anatolijs Stepaņuks, Dzintra Intsone, Pēteris Ugārs, Gotfrīds Briedis, Inta Ubarste, Daina Zvanītāja, Laima Skricka, Andrejs Dzinters, Andris Alnis, Maruta Piterniece, Arnolds Pavlins, Anna Moiseja, Regīna Rizika, Feodose Lepeša, Zigrīda Žukauska, Valdis Krauklis, Olga Anufrijeva - Frolova, Biruta Lasmane, Maiga Elbrote, Juris Elbrots, Jadviga Bočkāne, Ilze Kopmane, Aivars Kronbergs, Māra Lasmane, Varis Strazdiņš, Inese Immure, Līga Bauere, Janīna Lukina, Aivars Niklasons, Marija Ševjakova, Brigita Lazda, Tatjana Urboniene, Aleksandrina Ekšteine, Guntars Beisons, Vita Alksne, Zinaida Pantja un Vasilijs Pantja, Māris Veidemanis.

 

Pļaviņu biedrības Goda biedri: Dzintra Ligita Herbste, Ainārs Osmanis un Manefa Uļjanova.

 

LNS Goda biedri: Georgs Poršs, Aleksandrs Celms, Jevgēnija Porša, Ēvalds Abakoks, Ona Jāņkalne, Elvīra Elksne, Pāvils Pavlins, Monika Rublovska, Anna Jāņkalne, Milda Celma, Eduards Grīnbergs, Nikolajs Opss, Ansis Smons, Elenora Stepaņuka, Juris Smons, Arvīds Jāņkalns, Veronika Cvetkova, Elenora Sondore, Jānis Bariss, Viktors Joņins, Maruta Piterniece, Rasma Kurēna, Anatolijs Stepaņuks, Inta Ubarste, Daina Zvanītāja, Arnolds Pavlins, Jadviga Bočkāne, Valdis Krauklis, Ilze Kopmane, Feodose Lepeša, Varis Strazdiņš, Līga Bauere, Anna Moiseja, Guļiko Kandelaki, Dace Piterniece, Lilita Janševska, Jautrīte Groma, Dzidra Siliņa, Ainārs Osmanis, Edgars Vorslovs, Māra Lasmane un Dzintra Intsone.
 

 Informācija atjaunota 2022. gada 1.februārī

 

 

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas