Search form

22.04.2014

Drukāt

LNS Rīgas RB valdes sēdē

Photo


Kārtējā valdes sēde notika 17. aprīlī, uz to tika uzaicināta arī LNS vadība – LNS prezidents Edgars Vorslovs un viceprezidente Sandra Gerenovska. Svarīgākie jautājumi, ko apsprieda, bija par Rītausmas telpu izmantošanu Rīgas RB vajadzībām un par kultūrmasu pasākumiem turpmāk. Maijā plānots organizēt Ģimeņu dienu un citus pasākumus.
 
Rīgas RB papildinājusies ar 7 jauniem biedriem. Valdes apstiprināja 4 jaunu biedru uzņemšanu. Tie ir Edgars Ķuzis, Beāte Grīnšpone, brāļi Rolands un Jānis Bruģmaņi. Vēl 3 biedri pārnākuši no citām biedrībām: Līga Pauniņa pārnākusi no Rēzeknes RB, bet Dace Mārtiņsone un Andris Žurakovskis – no Ventspils RB.
 
 
 
Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Juris Grundulis

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas