Search form

26.06.2014

Drukāt

Rīgas reģionālās biedrības valdes sēdes apskats

16. jūnijā notika kārtējā LNS Rīgas reģionālās biedrības (turpmāk RRB) valdes sēde. Darba kārtībā tika izskatīti šādi jautājumi.


Rīgas biedrībā tika uzņemti 4 biedri: Reinis Fausts, Pauls Rozītis, Juta Skudra un Kristaps Štelmahers, kas pārnācis no Ventspils biedrības. Apsveicam!

Biedrības valdes sēdes locekļi iepazinās ar tās organizatorisko/kultūrmasu darba plānu jūlija un augusta mēnesim, apsprieda to un apstiprināja. Pēc biedru lūguma 15. jūlijā atkal tiks organizēta ekskursiju (jau ceturto reizi) uz Baskāju taku, kas atrodas atpūtas bāzē „Valguma pasaule” Tukuma pusē. Savukārt 2.– 3. augustā tiks organizēts brauciens ar plostu pa Abavas upi.

Valde arī analizēja paveikto darbu. Vispirms tika izvērtēts Rīgas biedrības 94. dzimšanas dienas pasākums, kas notika 19. maijā Rītausmā. Valde atzina, ka Ineses Immures ideja atzīmēt biedrības dzimšanas dienu, nevis tikai jubileju, ir veiksmīgi īstenota, un to noteikti vajag turpināt arī nākamajos gados.
 
Izdevies bija arī ikgadējais Ģimenes dienai veltītais pasākums ar plašu programmu, kas notika 10. maijā. Vecāki augstu novērtēja psihologa lekciju, kas šajā pasākumā tika piedāvāts pirmo reizi.

Valde izteica pateicību brīvprātīgajai Zanei Kristapsonei, kas vadīja bērniem radošo darbnīcu, kurā tapa skaisti apsveikumi māmiņām; NIAF „Klusums” vadītājam Guntaram Beisonam, kurš arī šoreiz sagādāja piepūšamās atrakcijas un garenos balonus, kā arī citus materiālus bērnu radošajām nodarbībām.
 
Tika pārrunāta arī LNS ikgadējā pašdarbības festivāla norise, kuras organizēšana šogad bija uzticēta Rīgas RB. Valde atzina, ka festivāls, kas notika 7. jūnijā Tukumā ar Tukuma pilsētas Domes finansiālu atbalstu , bija veiksmīgi noorganizēts, un izteica pateicību visiem 16 Tukuma grupas brīvprātīgajiem, kas rūpējās par svētku dalībnieku labsajūtu.
 
 
Teksts: Rīgas RB valde
 

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas