Search form

27.08.2014

Drukāt

Rīgas RB par 2 jauniem biedriem bagātāka

Photo

LNS Rīgas RB valdes kārtējā sēde notika 21. augustā.


Valde par LNS biedriem apstiprināja 2 jaunietes: Kristīni Balodi un Baibu Stravinsku.
 
Tika izvērtēti biedrības pasākumi: dalība Tukuma Rožu svētkos, ekskursija uz Baskāju taku, laivošana pa Abavu, dalība Smiltenes biedrības 65 gadu jubilejas svinībās, vairākas ekskursijas uz kādreizējās VDK tā saucamo Stūra māju u.c.
 
J. Bočkāne izteica bažas, vai Rīgas biedrībai turpmāk būs iespēja organizēt Rītausmā novusa turnīru saviem biedriem, jo bijušais kultūras centrs  tagad ir LNS Rehabilitācijas centra pārziņā.
 
Valde apstiprināja septembra pasākumu plānu. 20. septembrī notiks ekskursija uz Alūksnes pusi. Valde sprieda par atpūtas vakara daļu LNS organizētās Nedzirdīgo dienas pasākumu ietvaros, un par to ir atbildīga Rīgas biedrība.
 
Nolēma atgādināt biedriem par biedra naudas nomaksu, jo pēc 30. septembra tiks piemērota soda nauda 1 eiro apmērā ( skat. informāciju blakus).
 
Valde sveica Elfu Zariņu 40 gadu jubilejā.
 
Informācijai: Rīgas RB vairs nestrādās klientu apkalpošanas speciāliste Valērija Jerčaka, bet viņas vietā klientus pieņems interešu pulciņa audzinātāja personām ar invaliditāti Viktorija Romanova (strādā subsidētajā darbavietā).
 
 
Teksts: Ivars Kalniņš

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas