Search form

Iepirkumi un konkursi

Paziņojums par iepirkuma procedūras "Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums”; ID Nr. LNS 2016/4, PIL 8.2 panta kārtībā uzsākšana

20.09.2016

Iepirkuma procedūra tiek rīkota Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas