Search form

Iepirkumi un konkursi

Paziņojums iepirkumā "Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi"; ID Nr. LNS 2017/1

20.03.2017

Iepirkums ar Iepirkumu komisijas sēdes lēmumu (20.03.2017. protokols 2) tiek pārtraukts kā iepirkums kurā nav iesniegti piedāvājumi.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas