Search form

Iepirkumi un konkursi

TIRGUS IZPĒTE “APGAISMES TEHNIKAS APARATŪRAS ĪRE”

21.06.2017

Valsts kultūrkapitāla fonda finansētās mērķprogrammas „Latvijai - 100” finansēta LNS projekta „Vēsturiskais ceļš uz simtgadi”, Līguma Nr. 2017-1-STP-M05066, ietvaros

Paziņojums iepirkumā "Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi"; ID Nr. LNS 2017/1

20.03.2017

Iepirkums ar Iepirkumu komisijas sēdes lēmumu (20.03.2017. protokols 2) tiek pārtraukts kā iepirkums kurā nav iesniegti piedāvājumi.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas