Search form

Jaunumi

Photo

LTV : “15 minūšu ilga raidījuma subtitrēšana izmaksā 200 latus”

26.10.2010

Kaut arī Latvijā ir spēkā virkne dokumentu, kas paredz personām ar īpašam vajadzībām vienlīdzīgas iespējas saņemt informāciju, televīzijas raidījumi nedzirdīgajiem joprojām ir tikpat nepieejami kā pirms 10 gadiem. Tādēļ Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS) vērsusies Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā ar lūgumu spert konkrētus soļus titrēto un surdotulkoto pārraižu skaita palielināšanai vismaz sabiedriskajā TV.

Photo

Filcēšana – rotas, auskari, rokassprādzes un atslēgu piekariņi

25.10.2010

Filcēšanas mākslu var apgūt LNS projekta „Klusuma pasaule” ietvaros „Saskarsmes un radošās pašizpausmes iemaņu apguves programmas izstrāde un realizācija” aktivitātēs. Šīs nodarbības notiek ne tikai kultūras centrā „Rītausma”, bet arī citās biedrībās, un tās vada mūsu māksliniece Santa Kesenfelde.

Photo

Lilita Zatlere sveic Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu – attīstības centru jubilejā

25.10.2010

Lai Valsts prezidenta un savā vārdā sveiktu Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu – attīstības centru 135.dzimšanas dienā, Valsts prezidenta dzīvesbiedre Lilita Zatlere sestdien, 23.oktobrī, piedalījās skolas svinīgajā jubilejas pasākumā Valmieras Drāmas teātrī.

Photo

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – attīstības centrs svin 135 gadu jubileju

25.10.2010

Sestdien, 23.oktobrī, Valmieras Drāmas teātrī notika svinīgs sarīkojums par godu Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra 135 gadu jubilejai. Vienlaikus norisinājās arī skolas 8. absolventu salidojums, kurā piedalījās skolas absolventi, bijušie pedagogi un darbinieki. Jubilejas svinības turpinājā skolas ēkā, Leona Paegles ielā 5/7, kur notika arī svētku balle.

Photo
Photo

Par iespēju lasīt laikrakstu „Kopsolī” elektroniskā versijā

22.10.2010

Kāpēc jaunāko laikraksta „Kopsolī” nr. nevar uzreiz izlasīt elektroniskā versijā LNS mājaslapā, kad tas ir iznācis drukātā veidā?

Photo
Photo

Piedalies labdarības akcijā - iesaki tev zināmo vientuļo cilvēku, kuru vēlies iepriecināt

22.10.2010

Varbūt tev ir zināms kāds cilvēks jau gados, kuru reti kāds apciemo. Sagādā viņam kaut nedaudz patīkamu mirkļu – iesaki viņu apciemojumam!

Photo

Baltijas Filmu un mediju skolas studenti saistībā ar nedzirdības tematiku veido diplomdarba filmu "Parādi man skaņu" un lūdz atbalstu, par to nobalsojot

22.10.2010

Topošās filmas centrā ir ģimene laukos ar māti, kas strauji zaudē dzirdi. Iecerēta filma par cilvēcisku sapratni, pielāgošanos jaunajai situācijai un jauna veida savstarpējās komunikācijas apgūšanai, cilvēkam kļūstot nedzirdīgam.

Photo

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas