Search form

Jaunumi

Photo

Eiropas Parlamenta Kultūras komitejas balsojums apdraud turpmāko TV raidījumu pieejamību

09.08.2016

Šobrīd notiek diskusijas par plānotajiem grozījumiem ES Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā. Tiek plānots svītrot šobrīd spēkā esošās ES Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas 7. pantu: „Dalībvalstis veicina to, lai to jurisdikcijā esošie mediju pakalpojumu sniedzēji nodrošinātu, ka viņu sniegtos pakalpojumus pakāpeniski dara pieejamus personām, kam ir redzes vai dzirdes traucējumi.”

Photo

Aicina mācīties Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola

08.08.2016

Vispārējo vidējo izglītību var apgūt pēc izvēles divās programmās: vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, kurā ietverti eksaktie priekšmeti – fizika, ķīmija un bioloģija, un vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā, kurā apgūst dabaszinības un kultūrizglītību.

Photo

Nedzirdīgie un dzirdīgie jūrmalnieki apgūst latviešu tradicionālās amatu prasmes

05.08.2016

30. jūlijā uzsākās Jūrmalas vēstures un mākslas biedrības īstenotais sabiedrības integrācijas projekts “Dzirdīgo un nedzirdīgo jūrmalnieku savstarpējā integrācija, apgūstot latviešu tradicionālo amatu prasmes”. Jūrmalas pilsētas muzejā jau ilgi pirms projekta sākuma laika pulcējās nedzirdīgie un arī dzirdīgie jūrmalnieki, jo līdzīgās nodarbības, kuras notika iepriekšējos gados ir augstu novērtētas dalībnieku vidū. Arī šis projekts tika gaidīts ar nepacietību un dalībnieki bija patiesi priecīgi, ka pirmā projekta diena ir klāt.

Photo

Jauniešu pasākumā „EYE 2016” Eiropas Parlamentā

03.08.2016

Ik otro gadu Eiropas Parlamentā Strasbūrā (Francijā) notiek Eiropas Jaunatnes (“EYE”) pasākums, kuru apmeklē dažādu Eiropas valstu jaunieši. Šis pasākums notika arī šogad, 20. – 21.maijā. Šajā pasākumā varēja pieteikties ar Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienības (EUDY) starpniecību, un tajā piedalījās arī jauniete no Latvijas.

Photo

Aicinām darba ņēmējus aizpildīt aptaujas anketu

01.08.2016

Konsultāciju uzņēmums „KPMG Baltics” SIA veic darba tirgus pētījumu, kura ietvaros vēlamies noskaidrot, kādā profesijā Jūs gribētu strādāt un kādas prasmes Jūs vēlētos apgūt.

Photo

TU ESI LNS BIEDRS VAI DARBINIEKS – PIEDALIES, DOMĀ, VĒRTĒ, IESAKI!

01.07.2016

LNS aptaujas mērķis ir iegūt LNS biedru un darbinieku vērtējumu par LNS darbību 2013. – 2016. gadā un konstatēt jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi. Jūsu ieteikumi un priekšlikumi tiks izmantoti LNS stratēģiskā plāna 2017. – 2019. gadam izstrādei.

Photo

Tiesībsargs aicina izteikties

01.07.2016

Tiesībsargs veic izpēti, kā tiek īstenotas ANO Konvencijas 24. pantā noteiktās personu ar invaliditāti tiesības uz izglītību, to skaitā uz augstāko.

Photo

Ceļā pie jums – Kopsolī 7. numurs

01.07.2016

Šajā numurā mums, KS veidotājiem, neizdevās radīt viegli vasarīgu noskaņu, jo vajadzēja lūgt no jums nopietnu darbu – aptaujas anketu aizpildīšanu. Cerams, atradīsiet spēku, enerģiju un vēlmi būt aktīviem un atbalstīt aptauju ar savām atbildēm.

Photo

Ieraudzīt un notvert neparasto!

01.07.2016

Fotokonkursa piektā kārta sekoja ļoti drīz pēc ceturtās, iespējams, tāpēc fotogrāfiju nebija daudz. Vasaras karstumā cilvēki slinkāk domā, slinkāk seko jaunumiem, pa starpu vēl Jāņi, tāpēc īpašs paldies Genovefai Ņevjadomskai, kura savu fotogrāfiju atsūtīja pirmā! Ja vien tā būtu vēl mazliet labākā tehniskā kvalitātē un ar lielāku izdomu ( piemēram, cilvēku grupas izvietojumā), tad noteikti tiktu pirmajā vietā.

Photo

EUD aicina stažēties Eiropas institūcijās (video)

01.07.2016

Eiropas Nedzirdīgo savienība sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju un Eiropas padomi organizē stažēšanās programmu no 2016. gada 12. septembra līdz 16. decembrim Briselē, Beļģijā, dažādās Eiropas institūcijās.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas