Search form

Drukāt

Kā var iestāties LNS


LNS var iestāties no 18 gadu vecuma jebkura fiziska persona, kas atzīst LNS statūtus.

Tos var izlasīt www.lns.lv, kā arī iepazīties ar tiem LNS centrālajā mītnē Rīgā, Elvīras ielā 19, kā arī jebkurā no LNS deviņām reģionālajām biedrībām uz vietas:

Rīgā, Elvīras ielā 19 k-2
Rēzeknē, J. Raiņa ielā 5a
Daugavpilī, S. Mihoelsa ielā 54
Smiltenē, Gaujas ielā 28
Valmierā, Brīvības ielā 44
Pļaviņās, Aiviekstes pagasts, 1.Maija ielā 7
Ventspilī, Lielā Dzirnavu ielā 24
Kuldīgā, Piltenes ielā 20 – 1
Liepājā, 1905. gada ielā 35

Ja esat nolēmis iestāties LNS un izvēlējies, kuras biedrības aktivitātēs vēlaties iesaistīties (protams, vislabāk dzīvesvietas tuvumā), tad jādodas uz šo biedrību. Tur būs jāaizpilda iesniegums (veidlapu iedos biedrībā) un jāpievieno divas 3x4 fotogrāfijas. Veidlapu var atvērt arī šeit, izdrukāt un aizpildīt.
 
Par jaunu biedru uzņemšanu lemj reģionālās biedrības valde.
Uz valdes sēdi jāuzaicina arī pats cilvēks, kurš vēlas iestāties LNS.
 
Pēc pozitīva valdes lēmuma par uzņemšanu jāsamaksā iestāšanās nauda (1 euro) un par apliecību – 2 euro.
Katru gadu jānomaksā biedra nauda (šobrīd 6 euro). Tiem, kuri vēlas LNS iestāties atkārtoti, iestāšanās nauda – 2 euro.

Biedrs jebkurā laikā var izstāties no LNS, iesniedzot rakstisku paziņojumu savai reģionālajai biedrībai.

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas