Search form

Drukāt

Kā var iestāties LNS


LNS var iestāties no 18 gadu vecuma jebkura fiziska persona, kas atzīst LNS statūtusPersona no 16 līdz 18 gadu vecumam (pilngadības sasniegšanai) var iegūt LNS biedra kandidāta statusu.

Lai iestātos LNS, persona iesniedz reģionālās biedrības valdei noteiktas formas rakstisku iesniegumu šeitVar arī doties uz tuvāko LNS reģionālo biedrību, kur aizpildīt iesniegumu un tam pievienot divas 3x4 fotogrāfijas.


LNS reģionālās biedrības ir 8 Latvijas pilsētās:

Rīgā, Elvīras ielā 19 K-2

Rēzeknē, J. Raiņa ielā 5a

Daugavpilī, S. Mihoelsa ielā 54

Smiltenē, Gaujas ielā 28

Valmierā, Brīvības ielā 44

Ventspilī, Lielā Dzirnavu ielā 24

Kuldīgā, Piltenes ielā 20 – 1

Liepājā, 1905. gada ielā 35


Par biedra uzņemšanu LNS lemj reģionālās biedrības valde. Tā var uzņemt personu par pilntiesīgu LNS biedru. Ja persona ir vecumā no 16 līdz 18 gadiem (nepilngadīga), to uzņem kā biedra kandidātu. Ja biedra kandidāts sasniedz pilngadību, reģionālās biedrības valde patstāvīgi vai pēc biedra kandidāta lūguma var pieņemt lēmumu par biedra kandidāta uzņemšanu par pilntiesīgu biedru.


Informācija par LNS biedru maksa: šeit


Biedrs jebkurā laikā var izstāties no LNS, iesniedzot rakstisku paziņojumu savai reģionālajai biedrībai.Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas