Search form

Vēsture

21.08.2019

“Rītausmai” – 50

Latvijas Nedzirdīgo biedrības Centrālās valdes prezidijā pirmoreiz saruna par kultūras nama celtniecības nepieciešamību un iespējām to veikt notika 1963. gadā. Par to CV informēja priekšsēdētājs Paulis Timermanis.

21.08.2019

Latvijas nedzirdīgo preses vēsturiskās attīstības ceļš

Raksts veltīts laikraksta “Kopsolī” 65. gadskārtai (1.08).

21.03.2019

Līvijai Svīķerei-Bauerei – 110

Ievērojamā sabiedriskā darbiniece, pedagoģe, nedzirdīgo mākslas un kultūras kopēja Līvija Svīķere dzimusi 1909. gada 10. aprīlī Harbinā (Ķīnā).

22.02.2019

Pieminot LNS Goda biedri Annu Rozīti

Latvijas Nedzirdīgo savienības Goda biedrei Annai Rozītei 24. februārī apritētu 110 gadi. Jā, jā – viņa ir 11 gadus vecāka par LNS! Viņas dzīvesstāsts ir paraugs tam, kā dzirdi zaudējis cilvēks sava mūža gājumā pratis atrast noteiktu vietu sabiedrībā un aplieci¬nāt sevi kā daudzpusīgu personību dažādās darbības jomās. Tāpēc tieši viņai savā laikā (1994) izsniegta LNS biedra apliecība nr. 1.

18.12.2018

Izcilajam pedagogam EDUARDAM INZELBERGAM – 160

Izcilajam pedagogam EDUARDAM INZELBERGAM, kas nedzirdīgo bērnu izglītošanai veltījis pusgadsimtu, augustā apritēja 160 gadi.

28.08.2017

Informatīvais izdevums “Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” laikmetu griežos: no 1. līdz 19. kongresam””

Viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā – Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS) nogājusi garu, sarežģītu savas veidošanās un attīstības ceļu. Gaidot Latvijas simtgadi, domas vairāk pievēršas arī LNS vēsturei – svarīgākajiem notikumiem, pavērsieniem, pārvērtībām gadu gaitā un tās tagadējo vietu mūsdienu sabiedriskajās norisēs.

18.01.2018

Monika Caica – nedzirdīgo patriote

Gribu ar jums, lasītāji, dalīties atmiņās par ilggadīgo, ievērojamo darbinieci nedzirdīgo kultūras uzticīgu kopēju Moniku Caicu – Rublovsku, kurai 27. janvārī aprit 90 gadi.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas