Search form

Drukāt

Goda biedri


LNS GODA BIEDRI
 
Alberts Kokins (9)
  13.01.1925 – 28.01.2019
 
  
 
Aleksandrs Celms (2)
  05.12.1916 – 06.03.1998
  Vairāk šeit.

 
  
Alfrēds Čaburs (6)
  06.08.1909 – 03.11.1989
  Vairāk šeit.
 
 
 
  Antons Stapkēvičs (16)
  10.08.1927 – 08.12.2007
  Vairāk šeit.
 
 
 
  Anna Jāņkalne (17)
  25.12.1911 – 31.05.1992
  Vairāk šeit.
 
 
 
  Anna Rozīte (20)
  24.02.1909 – 09.11.1997
  Vairāk šeit.
 
 
 
    Anna Moiseja
 
 02.03.1936
  
 
  Ansis Smons (27)
  15.06.1932 – 09.07.2015
  Vairāk šeit.
 
 
 
  Anatolijs Stepaņuks (41)
  05.07.1931 – 26.05.2017
  Vairāk šeit.
 
 
 
  Arnolds Pavlins (44)
  15.09.1951
  Vairāk šeit.
  

 
Arvīds Cerēns (5)
  08.07.1916 – 08.11.1996
  Vairāk šeit.
 
 
 
  Arvīds Jāņkalns (30)
  08.05.1918 – 05.11.2009
  Vairāk šeit.
 
 
 
  Ainārs Osmanis 
  07.10.1966
Vairāk šeit.
 
 
  Dace Lāce (45)
  18.07.1947
  Vairāk šeit.
 
 
  Dace Piterniece
  16.08.1964
 
 
  Daina Zvanītāja (43)
  26.10.1939
  Vairāk šeit.
 
 
  Dzidra Siliņa (34)
  01.03.1931 – 15.12.2016
  Vairāk šeit.
 


Dzintra Intsone
 31.05.1941.

 
  Dzintra Ligita Herbste
  09.04.1948
 


Edgars Vorslovs
09.04.1966.
 
  Eduards Grinbergs (25)
  20.05.1921 – 10.07.2002
  Vairāk šeit.
 
 
  Eleonora Sondore (33)
  23.04.1930 – 11.03.2008
  Vairāk šeit.
 
 
 
  Eleonora Stepaņuka (28)
  16.09.1932 – 24.12.1989
  Vairāk šeit. Elvīra Čaika
29.06.1963

 
Elvīra Elksne (8)
  17.09.1906 – 09.04.2008
  Vairāk šeit.
 

 
Ēvalds Abakoks (4)
  06.10.1926 – 27.05.2014
  Vairāk šeit.
 
 
  Feodose Lepeša (54)
  15.06.1946
  Vairāk šeit.
 
 
 

  Francis Mauriņš (48)
  5.04.1935 - 27.12.2019
  Vairāk šeit.
 
 
 
  Gaļina Anspoka (35)
  14.01.1930 – 11.06.2008
  Vairāk šeit.
 

 
Georgs Poršs (1)
  06.10.1920 – 05.10.2007
  Vairāk šeit.
 
 
  Guna Briede (24)
  01.02.1921 – 19.12.2008
  Vairāk šeit.
 
 
  
Gundega Paņko
   10.09.1953
   Vairāk šeit.
 
 
Guntis Dāvids (57)
 10.03.1954 - 14.07.2022
 
 
Guļiko Kandelaki  
 25.11.1939
 
 
 
Hermīne Purmale (19)
  01.04.1912 – 06.12.1990
  Vairāk šeit.
 
 
  Indulis Pāže
  05.03.1943
 

 
Ilze Kopmane
  24.02.1942 - 31.12.2021
  Vairāk šeit.
 
 
  Inta Ubarste (42)
  02.03.1936 – 22.04.2016
  Vairāk šeit.
 
 
 
Jadviga Bočkāne (49)
 16.09.1941
 Vairāk šeit.
 
 

  Jautrīte Groma (72)
  07.02.1948 - 17.01.2021
 
 
  Janīna Vaivode (23)
  21.09.1929 – 19.05.2002
  Vairāk šeit.
 
 
  Jānis Bariss (36)
  24.06.1931 – 05.01.1996
  Vairāk šeit.
 
 
  Jānis Leimanis (10)
  16.07.1924 – 23.05.1999
  Vairāk šeit. Jeļena Uļjanova
29.05.1948


 
Jevgēnija Porša (3)
  01.01.1927 – 06.08.2006
  Vairāk šeit.

 
  
  Josifs Lubgins (11)
  19.03.1925 – 08.07.2014
  Vairāk šeit.
  
 
 
Juris Ozoliņš (56)
  25.08.1947
  Vairāk šeit.
 
  
  Juris Smons (29)
  06.12.1927 – 24.10.2013
 
 
  Katrīna Kuliševska (15)
  21.05.1927 – 09.07.2006
  Vairāk šeit.
 
  
  Leontijs Jefimovs (38)
  24.02.1936 – 19.10.2001
  Vairāk šeit.Līda Šilinska
18.05.1954
  
 
  Ļubova Makuža (22)
  20.03.1932 - 02.01.2020
  Vairāk šeit.
 
 
  Līga Bauere
  01.04.1939
 
 
  Lilita Janševska
  29.08.1960
 
 
  Marija Ivanova (14)
  04.12.1925 – 07.04.2006
  Vairāk šeit.
 
 
 
  Maruta Piterniece (39)
  24.03.1943
  Vairāk šeit.Māra Lasmane
13.01.1966
 
 
 
  Milda Celma (21)
  03.08.1918 – 08.01.1989
  Vairāk šeit.
 
 
 
Monika Rublovska (13)
  27.01.1928 – 16.10.2003
  Vairāk šeit.
 
  
  
Nadežda Jefremova (55)
  15.03.1961
 
  Nikolajs Opss (26)
  10.04.1922 – 1996
  Vairāk šeit.
 

 
Ona Jāņkalne (7)
  02.09.1930 - 31.05.2021
  Vairāk šeit.
 
 
 
  Pāvils Pavlins (12)
  28.07.1926 – 19.10.1998
  Vairāk šeit.
 
 
 
  Rasma Kurēna (40)
  25.02.1938 – 04.04.2016
  Vairāk šeit.
 
 
  
Regīna Rizika (52)
   15.08.1944
    Vairāk šeit.
 
 
 
  Sergejs Sigņejevs (18)
  10.09.1925 – 07.10.2004
  Vairāk šeit.
 
 
 
  Valdis Krauklis (53)
  23.06.1948
  Vairāk šeit.
  

  
Varis Strazdiņš (50)
31.01.1960
Vairāk šeit.
 
 
 
  Veronika Cvetkova (32)
  12.11.1929
  Vairāk šeit.
 
 
 
  Veronika Kazule (46)
  05.01.1934 – 28.01.2018
  Vairāk šeit.
 
 
 
  Viktors Joņins (37)
  05.01.1932 – 25.04.2016
  Vairāk šeit.
 
 
 
  Vilma Gregore (31)
  24.09.1937
  Vairāk šeit.
 
 
 
  Vissija Gorūza (47)
  05.04.1942
  Vairāk šeit.
 
 
  
 
 
 

 


 

 

    

LNS REĢIONĀLO BIEDRĪBU GODA BIEDRI
 
 
Rīgas reģionālā biedrība:
Viktorija Zilberte,
Rasma Kurēna,
Anatolijs Stepaņuks,
Dzintra Intsone,
Pēteris Ugārs,
Gotfrīds Briedis,
Inta Ubarste,
Daina Zvanītāja,
Laima Skricka,
Andrejs Dzinters,
Andris Alnis,
Maruta Piterniece,
Arnolds Pavlins,
Anna Moiseja,
Regīna Rizika,
Feodose Lepeša,
Ervīna Zigrīda Žukauska,
Valdis Krauklis,
Olga Anufrijeva Fjodorova,
Biruta Lasmane,
Maiga Elbrote,
Juris Elbrots,
Jadviga Bočkāne,
Ilze Kopmane,
Aivars Kronbergs,
Māra Lasmane,
Varis Strazdiņš,
Inese Immure,
Līga Bauere,
Janīna Lukina,
Aivars Niklasons,
Marija Ševjakova,
Brigita Lazda,
Tatjana Urboniene,
Aleksandrina Ekšteine.
 
Rēzeknes reģionālā biedrība:
Veronika Kazule,
Regīna Mizere,
Francis Mauriņš,
Visja Gorūza,
Monika Lankovska,
Antonija Caica
 
Smiltenes reģionālā biedrība:
Dzintra Ligita Herbste
 
Valmieras reģionālā biedrība:
Dace Lāce
Ārija Dzirne
 
Pļaviņu reģionālā biedrība:
Ainārs Osmanis,
Viktors Mauriņš, 
Manefa Uļjanova
 
Ventspils reģionālā biedrība:
Jeļena Uļjanova,
Indulis Pāžs,
Oļegs Civkunovs
 
Kuldīgas reģionālā biedrība:
Guntis Dāvids,
Juris Ozoliņš
 
Liepājas reģionālā biedrība:
Rita Jēkule,
Gundega Paņko,
Visvaris Jēkulis,
Juris Spēkainis – Spēkais
 
Daugavpils reģionālā biedrība:
Česlavs Slavinskis

 

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas