Search form

Iepirkumi un konkursi

Iepirkuma procedūras „Ēdināšanas pakalpojumi LNS vajadzībām” lēmums

06.08.2013

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8. 1. panta kārtībā
(redakcijā, kas spēkā no 01.08.2012 līdz 31.07.2013)

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas