Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo

Raidījums televīzijā „Viss notiek” – sižets „Klusā līdzdalības evolūcija” (video)

27.04.2011

Sandra ir rēzekniete, kura katru nedēļu dodas uz darbu Rīgā, jo viņa ir Latvijas Nedzirdīgo savienības viceprezidente. Organizācijā viņa darbojas kopš 18 gadu vecuma, kad iesaistījās kā brīvprātīgā. Viņa ir ārkārtīgi sirsnīga, stāsta par savu dēliņu, jaunumiem organizācijā un par nedzirdīgo projektiem.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas