Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo

„Melodiskās rokas” raidījumā „Kopā” – par jauniešu iniciatīvas projektu

23.08.2011

13. augustā LTV1 ekrānos varēja vērot atskatu par jauniešu iniciatīvas projektu „Melodiskās rokas”. Tagad projekta ietvaros tapušais videomateriāls pieejams arī internetā portālā delfi.lv.

Photo

Žurnālā “IR” intervija ar LNS uzņēmuma “Dane” direktori Mariju Gedminieni

Jaunajā nedēļas žurnālā “IR” (Nr. 27) rakstā “Vīle 50 gadu garumā” lasāma intervija ar Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) uzņēmuma “Dane” (Daugavpilī) direktori Mariju Gedminieni. Marija, kas šeit sāka strādāt pirms 35 gadiem kā zīmju valodas tulks, lepojas ar to, ka atšķirībā no vairākām citām līdzīgām ražotnēm, kas bija gan Nedzirdīgo, gan Neredzīgo biedrībai, daugavpiliešiem vienīgajiem izdevās uzņēmumu saglabāt. Vairāk lasiet šeit http://www.ir.lv/2011/7/13/vile-50-gadu-garuma vai žurnālā.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas