Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo

Pirmie nedzirdīgie jaunie mēbeļu dizaina speciālisti

03.11.2016

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu šogad absolvējuši divi jaunieši ar dzirdes traucējumiem Maksims Mitkins un Jānis Feldmanis. Abi jaunieši ieguvuši specialitāti – Mēbeļu dizaina speciālists.

Photo

Lai viens otru labāk sadzirdētu…

18.10.2016

Starptautiskā nedzirdīgo diena Kuldīgā, tāpat kā vairākos citos reģionos, aizsākās ar atvērto durvju dienu 20. septembrī, par kuru jau informējām Kopsolī 10. numurā.

Photo

LTV 1. kanālā skatiet raidījumu par latviešu zīmju valodu un tās alfabētu (video)

03.10.2016

20. septembrī Starptautiskās nedzirdīgo nedēļas noskaņās LTV 1. kanāls viesojās LNS, lai intervētu LNS viceprezidenti Inesi Immuri un LNS RC Zīmju valodas attīstības nodaļas vadītāju Lilitu Janševsku par latviešu zīmju valodu un tās alfabētu, kas tika apstiprināts pirms 65 gadiem.

Photo

LTV 4. studijas raidījuma “Būt nedzirdīgam dzirdīgo sabiedrībā” saturā (video)

26.09.2016

Aizkadra balss: Katru gadu septembrī tiek atzīmēta Starptautiskā nedzirdīgo nedēļa. Tajā ar pasākumiem piedalās arī Latvija. Mūsu nākamais sižets aicina ielūkoties nedzirdīgo pasaulē. Vai spējat iedomāties, kā jūtas cilvēki mums līdzās, kuri nedzird? Stāsta: Edgars Vorslovs – Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents un Inese Immure – Latvijas Nedzirdīgo savienības viceprezidente.

Photo

Latvijas zīmju valodas alfabētam aprit 65 gadi

22.09.2016

Lai pievērstu uzmanību cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, šonedēļ visā pasaulē, arī Latvijā, tiek atzīmēta Starptautiskā nedzirdīgo nedēļa. Latvijas zīmju valodas alfabētam šogad aprit 65 gadi.

Photo

TV kanālā Rīga24 intervija “Zīmju valoda – komunikācijas fenomens” (video)

30.08.2016

Intervija risinās zīmju valodā, un uz žurnālistes jautājumiem atbild LNS biedre Lilita Logina ar zīmju valodas tulku Elzu Volonti. Saruna uz dabas fona raisās brīvi un nepiespiesti – par nedzirdīgo cilvēku darba un izglītības iespējām, komunikācijas veidiem, zīmju valodas lomu un vietu viņu dzīvē, sabiedrības attieksmi savstarpējā saskarsmē.

Photo

Dzīves stāsts: Zīmju valodas tulce

30.08.2016

Mēs viņu esam pieraduši redzēt televizora ekrānā, bet vai pamanām? Tik ierasts LTV raidījumos ir kļuvis surdotulks. «Kad saku, ka esmu zīmju valodas tulks, reizēm man atbild – tad jau tu esi zvaigžņu tulks!» smejas Brigita Lazda.

Photo

Inese Geduša: Ja cilvēki ir atvēri komunikācijai, nekādiem ierobežojumiem nevajag būt

10.06.2016

Šoreiz raidījuma „Pi myusim Latgolā” veidotāji atklāj citiem mazāk zināmo nedzirdīgo pasauli, lai kopā ar surdotulku Inesi Gedušu noskaidrotu, ar kādām problēmām un īpatnībām ikdienā saskaras cilvēki, kuriem liegta spēja dzirdēt, kā arī vai latgaliešu valodai ir vieta nedzirdīgo pasaulē.

Photo

Nedzirdīgo biedrības Rēzeknē pulcējas amatiermākslas festivālā

07.06.2016

Latvijā ir nodibinātas deviņas nedzirdīgo reģionālās biedrības, kas regulāri rīko un pašas piedalās pasākumos un apmācībās. Jūnijā to dalībnieki savus talantus rāda amatiermākslas festivālā. Šogad tas aizritēja Rēzeknē, kārtējo reizi atgādinot, ka nedzirdīgi cilvēki ir svarīga sabiedrības daļa.

Photo

«Gorā» nedzirdīgo amatiermākslas festivāls «Rēzekne – zilo ezeru zeme»

07.06.2016

Lai atklātu īpašo klusuma pasauli un zīmju valodas iespējas dažādās mākslinieciskās aktivitātēs, tostarp dziedāšanā, dejošanā un pantonīmās, šodien Rēzeknē uz 20.Latvijas nedzirdīgo amatiermākslas festivālu no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem ieradušies pašdarbnieki ar īpašām vajadzībām.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas