Search form

Jaunumi

Photo

Apvienotie Arābu Emirāti - Pasaules Nedzirdīgo federācijas XX Pasaules kongresa 2027. gadā rīkotājs

23.10.2023

Pasaules Nedzirdīgo federācija (WFD) ik pēc četriem gadiem rīko Pasaules kongresu kopā ar WFD Ģenerālo asambleju (GA). Nākamais kongress plānots 2027. gadā. WFD pašlaik sastāv no 134 dalīborganizācijām, un saskaņā ar tās statūtiem GA ir augstākā lēmējinstitūcija, kas nosaka WFD rīcības plānu un nākamā kongresa norises vietu.

Photo
Photo

Nedzirdīgie Latvijā jūtas kā “otrā plāna cilvēki”

17.10.2023

Šodien Valmierā noritēja Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) projekta “Demokrātijas kultūras laboratorija” viena no aktivitātēm – diskusija, kurā nedzirdīgie ļaudis varēja apmainīties viedokļiem, izrunāt problēmas, kā arī izteikt savus priekšlikumus, lai nākotnē būtu vieglāk iekļauties sabiedrībā.

Photo

LNS kultūras centra “Rītausma” amatiermākslinieki uzstājās Lietuvā

16.10.2023

7.oktobrī Lietuvas Nedzirdīgo biedrības Panevēžas Nedzirdīgo centrā norisinājās svinīgs pasākums, veltīts Pasaules Nedzirdīgo dienai un Lietuvas Nedzirdīgo biedrības 85 gadu jubilejai. Vietējos lietuviešus priecēja daudzveidīgā LNS “Rītausmas” amatiermākslinieku programma ar 16 dažādiem priekšnesumiem. Paldies tautisko deju grupas vadītājam Aldim Ādamsonam, jauniešu deju grupas vadītājai Danai Kalpiņai un teātra grupas vadītājai Zanei Bondarei. Īpašs paldies Danai Kalpiņai par viesizrāžu izbraukuma organizēšanas un programmas sagatavošanas darbiem kopumā!

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo

LSM: Dziedāt zīmju valodā. Interese par melodeklamāciju Latvijā aug

25.09.2023

Mūzika visā pasaulē vieno dažādas kopienas, un arī Latvijā vasarā aizvadīti kārtējie Dziesmu un deju svētki, ļaujot sirdīm pukstēt vienotā ritmā. Turklāt koru lielkoncertā "Tīrums. Dziesmas ceļš" skatītājiem bija iespēja pieredzēt zīmju valodas tulku uzstāšanos. Par to priecājas arī nedzirdīgo kopiena, paužot gandarījumu par krāšņās valodas atspoguļošanu tik plašas auditorijas priekšā. Vienlaikus Latvijas Nedzirdīgo savienībā (LNS) norāda, ka nedzirdīgo kori to plašākā izpratnē nepastāv, taču ir atsevišķi melodeklamētāji, kas padara dziesmu redzamu, izdziedot to ar rokām. Emocionālie priekšnesumi Latvijā audzējuši interesi par šo jomu un par surdotulka profesijas apgūšanu.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas