Search form

Iepirkumi un konkursi

TIRGUS CENU IZPĒTE „ Datortehnikas profilaktiskā uzraudzība, apkalpošana un konsultāciju sniegšana: 2020-2021”, ID Nr. TI – SPC/2020/1

29.01.2020

Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu datortehnikas profilaktiskajai uzraudzībai, apkalpošanai un konsultāciju sniegšanai 2020.-2021. gadam.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas