Search form

Sociālās ziņas

Photo

Sezonas laukstrādniekus apdrošinās pensijai

21.08.2013

Lauksaimniecībā sezonāli strādājošie cilvēki, kuru ienākumi pārsniegs 70,00 euro mēnesī, būs sociāli apdrošināti pensijai. Tas nozīmē, ka nostrādātā darba periodi veidos apdrošināšanas stāžu vecuma pensijai un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai palielinās pensijas kapitālu.

Photo

LM aicina izteikt vērtējumu par sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnēm

14.08.2013

Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi „Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam” un nodod to sabiedriskajai apspriešanai.

Photo

LM sāk sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādņu sabiedrisko apspriešanu

31.07.2013

Labklājības ministrija (LM) ir izstrādājusi „Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.– 2020.gadam”. Šis sociālās politikas plānošanas dokuments ir pieejams sabiedriskajai apspriešanai.

Photo

Bezdarbnieki ar atkarības problēmām varēs ātrāk iesaistīties Minesotas programmā

31.07.2013

Bezdarbnieki, kuri vēlas risināt atkarības problēmas, varēs ātrāk iesaistīties Minesotas programmā. Lai sāktu Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēto ārstēšanās programmu, cilvēkam bezdarbnieka statusā jābūt trīs mēnešus līdzšinējo 12 mēnešu vietā.

Photo

Atviegloti kritēriji bezdarbnieku iesaistei mobilitātes un pagaidu darbu programmās

31.07.2013

Bezdarbnieki, kuri vēlēsies iesaistīties algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā vai reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumā „Darbs Latvijā", varēs šajos pasākumos iesaistītes ātrāk, iepriekš neatrodoties bezdarbnieka statusā vismaz sešus mēnešus.

Photo

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus varēs saņemt arī strādājošie cilvēki pensijas vecumā

26.06.2013

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus turpmāk varēs saņemt arī strādājošie cilvēki (darba ņēmēji un pašnodarbinātie) ar funkcionāliem traucējumiem pensijas vecumā, tādējādi paplašinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju loku.

Photo

Pasteidzieties: no šodienas nodarbinātās personas var elektroniski pieteikties uz NVA profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas apguvi

11.06.2013

No šodienas nodarbinātās un pašnodarbinātās personas var elektroniski pieteikties dalībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”. Projekts piedāvā papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās.

Photo

Uzlabos cilvēku ar invaliditāti tiesību un iespēju īstenošanu

10.06.2013

Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.– 2020.gadam. Tās nepieciešamas, lai nodrošinātu iespēju cilvēkiem ar invaliditāti līdzvērtīgi iesaistīties sabiedrībā un īstenot savas tiesības.

Photo

Aicinām saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei!

05.06.2013

Rīgas domes Labklājības departaments, gatavojoties jaunajam mācību gadam, aicina rīdziniekus saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.

Photo

VAR SAŅEMT BEZMAKSAS PALĪDZĪBU

31.05.2013

Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrības „Dace” biedri var bez maksas saņemt apģērbu, apavus, sadzīves lietas, bērnu lietas, dažādu tehniku, traukus, grāmatas utt. Biedrībā var reģistrēties, uzrādot izziņu par atbilstību trūcīgas /maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai invalīda, pensionāra, bāreņa apliecību.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas