Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo

Nepalikt vieniem klusumā

04.04.2014

Dzirdes invalīdu dienas centrs ir vienīgais Latvijā, kur nedzirdīgos atgriež sabiedriskajā dzīvē.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas