Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo

Anglijas latvieši saziedo Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolai

18.02.2016

Pirmo reizi kopīgā akcijā ar mērķi pasauli padarīt labāku ir apvienojušies Latvijas un abu Britu salu latvieši.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas