Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo

TV kanālā Rīga24 intervija “Zīmju valoda – komunikācijas fenomens” (video)

30.08.2016

Intervija risinās zīmju valodā, un uz žurnālistes jautājumiem atbild LNS biedre Lilita Logina ar zīmju valodas tulku Elzu Volonti. Saruna uz dabas fona raisās brīvi un nepiespiesti – par nedzirdīgo cilvēku darba un izglītības iespējām, komunikācijas veidiem, zīmju valodas lomu un vietu viņu dzīvē, sabiedrības attieksmi savstarpējā saskarsmē.

Photo

Dzīves stāsts: Zīmju valodas tulce

30.08.2016

Mēs viņu esam pieraduši redzēt televizora ekrānā, bet vai pamanām? Tik ierasts LTV raidījumos ir kļuvis surdotulks. «Kad saku, ka esmu zīmju valodas tulks, reizēm man atbild – tad jau tu esi zvaigžņu tulks!» smejas Brigita Lazda.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas