Search form

Iepirkumi un konkursi

Paziņojums par iepirkumu „Surdotehnikas piegāde 2013. gadam”

20.06.2013

Biedrība „Lavijas Nedzirdīgo savienība” 2013. gada 20. jūnijā ir izsludinājusi iepirkumu par Surdotehnikas iegādi 2013.gadam.

Paziņojums par tirgus izpētes „Transporta pakalpojumi” rezultātiem

11.04.2013

LNS ESF projekta „Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Projekts Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums nr.2012/30) ietvaros

Cenu apzināšana „Ēdināšanas pakalpojumu iegāde semināru norisei Latvijas reģionos”

09.04.2013

biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” ESF projektā „Attīstības vektors”, līguma identifikācijas Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/173/96

Paziņojums par tirgus cenu apzināšanu „Transporta pakalpojumi” ID Nr. LNS 2013/026/1 ESF

26.03.2013

Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā LNS projekta ,,Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Projekts Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums Nr.2012/30) ietvaros veic tirgus izpēti un transporta cenu piedāvājuma apzināšanu Rēzeknē, Raiņa ielā 5a.

Paziņojums par pieņemto lēmumu “Kancelejas preču piegāde”

20.03.2013

ID Nr. LNS 2013/01M/ESF biedrībā „Latvijas Nedzirdīgo savienība”

Paziņojums par iepirkumu „Kancelejas preču iegāde”

27.02.2013

Biedrība „Lavijas Nedzirdīgo savienība” 2013. gada 27. februārī ir izsludinājis iepirkumu PIL 8.1 panta kārtībā par kancelejas preču iegādi 2013.gadam.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

05.02.2013

Cenu aptaujas „Ēdināšanas pakalpojumu iegāde apmācību norisei” (04.02.2013.) projekta „Attīstības vektors” ietvaros

Paziņojums par cenu apzināšanu „Ēdināšanas pakalpojumu iegāde apmācību norisei”

24.01.2013

Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” ESF projektā „Attīstības vektors”, līguma identifikācijas Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/173/96

Paziņojums par noslēgto līgumu

08.01.2013

Cenu aptaujas „Biroja tehnikas noma” (12.12.2012.) projekta „Attīstības vektors” ietvaros

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas