Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo
Photo

Saredzēt nedzirdamo pasauli

15.03.2016

Kad pirms desmit gadiem Aldis Ādamsons nonāca Liepājas nedzirdīgo biedrībā, viņš saprata, cik dažādās pasaulēs dzīvo tie, kuri dzird, un tie, kuri nē. Kopš tā laika, strādādams vismaz divās pilsētās un vairākos darbos, viņš izdarījis tik daudz, ka Latvijas Nedzirdīgo savienība viņu nosaukusi par savu Gada cilvēku. Aldim ir divas lielas aizraušanās – puķes un deja.

Photo

"Mēs ļoti sargājam savus cilvēkus"

15.03.2016

Daudz jauno Liepājas nedzirdīgo biedrības biedru devušies uz ārzemēm – ilgas pēc dzimtenes nākas pārvarēt, jo tur ir darbs, ko nevar atrast šeit. Darbavietu trūkums ir viena no būtiskākajām problēmām, ar kādām nākoties saskarties nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem Liepājā. Taču biedrība par savējiem cenšas rūpēties, izdomāt nodarbes un aktivitātes – stāsta tās pārstāvis Aldis Ādamsons.

Photo

Anglijas latvieši saziedo Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolai

18.02.2016

Pirmo reizi kopīgā akcijā ar mērķi pasauli padarīt labāku ir apvienojušies Latvijas un abu Britu salu latvieši.

Photo

Jauno e-talonu rotā Katrīnas Vidneres zīmējums

29.01.2016

Katrīna Vidnere ir aktīva Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem audzēkne – ar interesi līdzdarbojas mācību stundās, apmeklē vairākus interešu pulciņus, kā arī labprāt startē dažādos ārpusskolas konkursos.

Photo

Latvijas Radio: Par to, kā labāk komunicēt un saredzēt

22.01.2016

Lai dators būtu piemērots cilvēkiem ar dzirdes vai redzes traucējumiem, ir izstrādāta virkne palīglīdzekļu, kas var būt gan iekļauti operētājsistēmas sastāvā, gan pieejami kā atsevišķas programmas.

Photo

Būt par tiltu uz nedzirdīgo zemi

22.01.2016

Sociāli noderīgām profesijām, piemēram, skolotājiem, policistiem, ugunsdzēsējiem, ārstiem, kuru pārstāvji strādā sabiedrības labā, pieskaitāma vēl viena, ko cilvēki bieži aizmirst vai pat nezina, un tie ir zīmju valodas tulki jeb – surdotulki.

Photo

Par mums citur: Atver logu sarunai zīmju valodā

20.01.2016

Tā saucas 15. janvārī internetā ievietotā Ingas Papardes intervija ar LNS prezidentu Edgaru Vorslovu par nedzirdīgo cilvēku saziņas iespējām mūsdienās, izmantojot modernos tehniskos palīglīdzekļus.

Photo

Latvijas Radio 1 raidījumā – par latviešu zīmju valodu

28.09.2015

23. septembrī Latvijas Radio1 raidījumā Zināmais nezināmajā par zīmju valodu sarunu ar Latvijas Nedzirdīgo savienības rehabilitācijas centra Zīmju valodas nodaļas vadītāju Lilitu Janševsku risināja žurnāliste Sandra Tropa.

Photo

Zīmju valoda godā celta arī jaunajā TV-7 raidījumā (video)

29.09.2015

25. septembrī LTV-7 krievu auditorijai adresētajā jaunajā programmā ”Dzīve šodien” sakarā ar Eiropas Valodu dienu bija iekļauts sižets, veltīts latviešu zīmju valodai. Tāds gods parādīts tik daudzu valodu vidū!

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas