Search form

02.12.2019

Drukāt

Projekts “Gads starp diviem simtiem” guvis Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālo atbalstu

Photo

2019. gada 29. novembrī starp biedrību “Latvijas Nedzirdīgo savienība” un Rīgas domes Labklājības departamentu ir noslēgts līgums Nr. DL-19-217-lī par projekta “Gads starp diviem simtiem” realizāciju sociālās integrācijas jomā sociāli mazaizsargātajai grupai – nedzirdīgiem cilvēkiem budžeta programmas “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” ietvaros.


Projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts 100 biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS) biedriem, to skaitā Rīgas pilsētā dzīvojošiem 50 nedzirdīgiem cilvēkiem, nodrošinot tiem iespēju piedalīties kopienas svētku pasākumā “Gads starp diviem simtiem”, lai stiprinātu un vairotu nedzirdīgo cilvēku sociālo vienotību un sekmētu viņu integrāciju sabiedrībā.

Projekta “Gads starp diviem simtiem” realizācija notiks no 2019.gada 1.decembra līdz 2019.gada 20.decembrim, un tā sastāvēs no 2 aktivitātēm: 1.aktivitāte “Svētku pasākums “Gads starp diviem simtiem”” un 2.aktivitāte “Administratīvā projekta vadība”.

Projekta ietvaros notiks LNS gada noslēguma svētku pasākuma “Gads starp diviem simtiem” sagatavošana un īstenošana. Gada noslēguma pasākums ir tradicionāls LNS biedru kopienas pasākums, kura programmu veido daudzveidīgs kultūras, izglītojošu, atpūtas un izklaides pasākumu kopums nedzirdīgo cilvēku mērķauditorijai. Svētku pasākuma realizācijā piedalīsies projekta mērķgrupas dalībnieki un līdzdalība tajā sekmēs iesaistīto nedzirdīgo cilvēku piederības sajūtu savai kopienai un sabiedrībai, saliedētību un kopīgu vērtību veidošanos, izprotot LNS kā daļu no valsts.

Svinīgs svētku pasākums “Gads starp diviem simtiem” notiks 2019.gada 14.decembrī Kandavas ielā 27, Rīgā, LNS kultūras centrā “Rītausma” no plkst. 14:00 līdz 22:00.

Svētku pasākuma programmas ietvaros notiks svētku koncerts, kurā piedalīsies LNS pašdarbības kolektīvs ar 2018.-2019. gadā labāko mākslinieciskās pašdarbības iestudējumu (melodeklamācija, dejas, skeči, luga u.c.) un uzstāsies viesmākslinieki, tiks godināti LNS biedri, brīvprātīgie palīgi, kopienas līderi, sporta entuziasti, notiks ieskats LNS realizētajos pasākumos, kas veltīti Latvijas simtgadei, nedzirdīgo mākslinieku darbu izstādes apskate. Svētku pasākuma koncertprogrammas sagatavošanā tiks iesaistīti 30 mērķgrupas dalībnieki.

Ir plānota prezentācija par 2019.gada notikumiem un pasākumiem LNS un reģionālajās biedrībās, realizētajiem projektiem, kā arī atskats par LNS līdzdalību reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī, izvērtējot nedzirdīgo kopienas veikumu un gūtu pozitīvas emocijas nākotnes iecerēm.

Dalībai pasākumā aicināti pieteikties visu LNS reģionālo biedrību līderi, aktīvisti, brīvprātīgie, lai kopīgi priecātos par paveikto šogad, godam sagaidītu Ziemassvētkus un Jaunā gada tuvošanos. Dalību pasākumam jāpiesaka savā reģionālajā biedrībā vai tieši pie LNS viceprezidentes, projekta pasākuma vadītājas Brigitas Lazdas (e-pasts: [email protected]) līdz 2019. gada 12. decembrim. Tajā tiks ielūgti piedalīties arī LNS ilggadējie sadarbības partneri.

Svētku pasākuma ietvaros būs nodrošināts surdotulkojums, jo to nepieciešamību projektā nosaka zīmju valodas lietojuma pielāgošanas vajadzības nedzirdīgo un vājdzirdīgo cilvēku uztveres nodrošināšanai un to komunikācijas īpatnības.

Viena no projekta iezīmēm ir tā, ka visi projekta darbinieki strādās projektā bez darba samaksas – veiks brīvprātīgo darbu. Bet čaklās rokas būs vajadzīgas arī sagatavojot telpas svētku pasākumam. Tāpēc šai svarīgai misijai lūdzam pieteikties brīvprātīgos palīgus, īpaši jauniešus. Pieteikumus – mutiskus vai rakstiskus, arī SMS veidā, jāiesniedz projekta koordinatore Karīnai Pavlovai ([email protected]) līdz 2019. gada 11.decembrim.

Uz tikšanos pasākumā!

Šis raksts ir sagatavots ar Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālo atbalstu.

 

Rakstu sagatavoja: projekta koordinatore Karīna Pavlova


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas