Search form

LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā

31.10.2019

Projekts beidzas ar labiem rezultātiem

LNS projekts “LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā” beidzas 31. oktobrī. Viens no projekta rezultātiem bija priekšlikumu izstrādāšana, kurus 24. oktobrī LNS iesniedza visām valsts institūcijām, Saeimu ieskaitot.

31.10.2019

Paneļdiskusija “Cilvēktiesības – no normatīvā regulējuma līdz praksei. Labās prakses piemēri. Problēmas” (video ar tulkojumu zīmju valodā)

Piedāvā noskatīties pilnu paneļdiskusijas videoierakstu “Cilvēktiesības – no normatīvā regulējuma līdz praksei. Labās prakses piemēri. Problēmas”, kas notika 2019. gada 27. septembrī kultūras centrā “Rītausma”.

25.10.2019

Projekta rezultātā izstrādāti priekšlikumi

LNS projekts “LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā” beidzas 31. oktobrī. Viens no projekta rezultātiem bija priekšlikumu izstrādāšana, kurus 24. oktobrī LNS iesniedza visām valsts institūcijām, Saeimu ieskaitot.

26.09.2019

Liepājas pašvaldības mājaslapā publicēs video ziņas zīmju valodā

Lai sniegtu svarīgāko informāciju par norisēm Liepājā plašākam iedzīvotāju lokam, Liepājas pašvaldība ar Latvijas Nedzirdīgo savienību apaļā galda diskusijā vienojās pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv veidot un publicēt video ziņas latviešu zīmju valodā.

26.09.2019

Daugavpils pašvaldība parakstīja nodomu protokolu par sadarbību ar biedrību “Latvijas Nedzirdīgo savienība”

Daugavpils pilsētas pašvaldības pārstāvji 5.septembrī Rēzeknē piedalījās biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” organizētajā apaļā galda diskusijā par sadarbību informācijas pieejamības jomā vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem projekta “LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā” ietvaros.

31.07.2019

Septembrī sāksies apaļā galda diskusijas “Informācijas pieejamība – nedzirdīgo vajadzības un realitāte”

Apaļā galda diskusijas “Informācijas pieejamība – nedzirdīgo vajadzības un realitāte” ir viens no projekta "LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā" 1.aktivitātes “Cilvēktiesības – no normatīvā regulējuma līdz praksei” pasākumiem.

19.07.2019

Notiek izglītojošās diskusijas par cilvēktiesībām!

Lai sekmētu nedzirdīgo cilvēku izpratni par cilvēktiesību būtību un pilsoņu iespējām realizēt savas tiesības piedalīties valsts un pašvaldību darbībā likumā noteiktā veidā, kā arī izprast, kādi ir reāli eksistējošie neformālie ierobežojumi informācijas pieejamības jomā, kas diskriminē nedzirdīgo iespējas realizēt savas tiesības, projekta “LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā” 1.aktivitātes “Cilvēktiesības – no normatīvā regulējuma līdz praksei” 2.posma “Intervences kampaņa “Cilvēktiesības – no normatīvā regulējuma līdz praksei”” ietvaros tiek organizētas izglītojošās diskusijas “Cilvēktiesības – kas tas ir? Prakse. Problēmas” (turpmāk –diskusijas).

26.06.2019

Lai iegūtu vērtējumu par informācijas pieejamības aspektiem nedzirdīgām personām, LNS aicina visus darbiniekus un biedrus piedalīties aptaujā!

Projekta 1.aktivitātes “Cilvēktiesības – no normatīvā regulējuma līdz praksei” ietvaros tiek veikts pētījums ar mērķi sekmēt LNS darbinieku un biedru aktivitāti un iesaistīšanos savu problēmu apzināšanā. Pētījums noskaidros informācijas pieejamību nedzirdīgām personām, lai, nodrošinot savas tiesības, kas nostiprinātas LR Satversmē – likumā paredzētajā veidā piedalītos valsts un pašvaldību darbībā (LR Satversme, 101.pants) un īstenotu savas tiesības bez jebkādas diskriminācijas (LR Satversme, 91.pants).

20.06.2019

Aicinām piedalīties e-aptaujā par informācijas pieejamības aspektiem nedzirdīgām personām

Cienījamie respondenti! Pētījuma mērķis ir gūt datos balstītu informāciju par informācijas pieejamības aspektiem nedzirdīgām personām, lai nodrošinot savas tiesības, kas nostiprinātas LR Satversmē – likumā paredzētājā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā.

20.05.2019

Sākas projekta “LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā” realizācija

Šī gada marta sākumā biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS) iesniedza projekta “LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā” pieteikumu Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) izsludinātajā projektu konkursā 2019.gadā Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “NVO fonds” darbības virzienā “NVO darbības stiprināšana”.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas