Search form

Skatuves priekškaru atverot dzīvei

30.10.2022

Projekts "Skatuves priekškaru atverot dzīvei" noslēdzies

Biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” projektā “Skatuves priekškaru atverot dzīvei” uzvesta multimediāla izrāde “Grāfs Drakula”, kuras iestudēšanas procesā aktīvi iesaistījušies 30 nedzirdīgi, vājdzirdīgi un dzirdīgi 13-25 gadus veci jaunieši no dažādām skolām, amatierkolektīviem un organizācijām, veicinot šo jauniešu spējas sadarboties, radoši izpausties, mazinot komunikācijas barjeras un jauniešu ar dzirdes traucējumiem bailes iesaistīties dzirdīgo sabiedrībā, iedrošinot uzņemties integrāciju veicinošu projektu realizēšanu nākotnē.

05.09.2022

LNS projekta “Skatuves priekškaru atverot dzīvei” dalībnieku plenērs

Kā katru gadu “Rītausmas” jauniešu deju grupai tika organizētas radošās nometnes, taču šogad tas notika nedaudz citādāk – nometnē bija iespējams piedalīties izrādes “Drakula” tapšanā iesaistītajiem jauniešiem – aktieriem, dejotājiem, māksliniekiem, brīvprātīgajiem palīgiem, tādējādi vārdu nometne aizstāj plenērs.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas