Search form

LNS SIMTAM pāri

28.12.2020

LNS 2020. gada noslēguma pasākums

Aicinām noskatīties LNS 2020. gada noslēguma svētku pasākumu “LNS simtam pāri”. Covid – 19 ieviesa būtiskas izmaiņas arī LNS dzīvē, un svētku pasākums nevarēja notikt klātienē, tāpēc piedāvājam gada nogales pasākumu e-vidē.

Šajā pasākumā atskatīsimies uz paveikto 2020.gadā, pasniegsim LNS Gada balvas 12 dažādās nominācijās un izbaudīsim amatiermākslinieku priekšnesumus.


16.12.2020

LNS projekta „LNS SIMTAM pāri”

Rīgas domes Labklājības departaments ir piešķīris finansējumu LNS projekta „LNS SIMTAM pāri” , Līgums par finansējuma piešķiršanu Nr. DL-20-122-Lī, realizācijai.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas