Search form

13.07.2020

Drukāt

Sācies LNS projekts “Iekļaujamies Rīgas apkaimēs ar zīmju valodu!”

Photo

Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS) iesniedza projektu “Iekļaujamies Rīgas apkaimēs ar zīmju valodu!” Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta rīkotajā Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” un šis projekts tika apstiprināts. 2020.gada 7.jūlijā starp Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un LNS tika noslēgts finansēšanas līgums DIKS-20-944-lī par projekta realizāciju.


Projekta mērķis ir iesaistīt Rīgas pilsētā dzīvojošos nedzirdīgos cilvēkus savu apkaimju kustībā un sekmēt to aktīvu līdzdalību un līdzdarbību savu apkaimju identitātes stiprināšanā, izziņošanā, izpētē un popularizēšanā, tādējādi veidojot piederību sajūtu savai pilsētai un veicinot pilsoniskās līdzdalības attīstību.

Projekta mērķgrupu veidos un tiešo atbalstu saņems 80 nedzirdīgie cilvēki t.sk. cilvēki ar dzirdes traucējumiem (dzirdes invalīdi), kuri dzīvo Rīgas pilsētas dažādās apkaimēs.

Projekta īstenošanas periods ir 06.07.2020. – 31.10.2020. Projekta administrēšana notiks Rīgā, Elvīras iela 19 k–2.

Projektā plānotas šādas aktivitātes:

1)  1.aktivitāte. Administratīvā komponente. Ieviešana 06.07.2020. – 31.10.2020., Rīgā, Elvīras ielā 19 k–2.

2) 2.aktivitāte. Īsfilma “Iepazīsim Rīgas pilsētas apkaimes!”. Ieviešana 06.07.2020. – 31.10.2020., Rīgā, Elvīras ielā 19 k–2; Elvīras iela k–3; Kandavas ielā 27; Rīgas pilsētas apkaimēs. Kopumā tiks iesaistīti 40 mērķgrupas dalībnieki. Aktivitātes ietvaros tiks izveidota īsfilma “Iepazīsim Rīgas pilsētas apkaimes!” 20 minūšu garumā latviešu zīmju valodā ar subtitriem latviešu valodā.  

3) 3.aktivitāte. Paneļdiskusija “Nedzirdīgo senioru vienlīdzīgas iespējas savās apkaimēs Rīgas pilsētā!”. Ieviešana 01.08.2020. – 31.10.2020., Rīgā, Elvīras ielā 19 k–2; Kandavas ielā 27. Kopumā tiks iesaistīt 40 mērķgrupas dalībnieki.

4)   4.aktivitāte. Informācijas un publicitātes pasākumi. Ieviešana 06.07.2020. –  31.10.2020., Rīgā, Elvīras ielā 19 k–2.

Projekta mērķtiecīgu vadību, resursu pārraudzību, risku vadību, projekta atskaišu sagatavošanu un citus administratīvi veicamus darbus nodrošinās projekta vadītājs Ivars Kalniņš, projekta grāmatvede Ilze Roķe.

LNS mājaslapā www.lns.lv projektu sadaļā, LNS un LNS Rīgas RB sociālajā tīklā www.facebook.com, LNS laikrakstā “Kopsolī” tiks publicēti raksti un videomateriāli, lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par projekta mērķi, aktivitātēm, progresu, rezultātiem.

Projekta sadarbības partneri:

1)  Rīgas Apkaimju alianse. Sniegs informatīvo atbalstu–konsultācijas īsfilmas “Iepazīsim Rīgas pilsētas apkaimes!” veidošanas procesā par Rīgas pilsētas apkaimēm projekta 2.aktivitātes 2.aktivitātes “Īsfilma “Iepazīsim Rīgas pilsētas apkaimes!”” ieviešanas laikā un projekta 3.aktivitātes “Paneļdiskusija  “Nedzirdīgo senioru vienlīdzīgas iespējas savās apkaimēs Rīgas pilsētā!”” ieviešanas laikā Rīgas Apkaimju alianses pārstāvis/-ji piedalīsies paneļdiskusijas “Nedzirdīgo senioru vienlīdzīgas iespējas savās apkaimēs Rīgas pilsētā!” norisē.

2) SIA “LNS Rehabilitācijas centrs”. Nodrošinās telpas ar parīkojumu, foto un video tehniku projekta ieviešanas laikā.  

Sekojiet līdzi projekta jaunumiem!

Raksts ir sagatavots Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzfinansētā projekta “Iekļaujamies Rīgas apkaimēs ar zīmju valodu!” ietvaros. Par raksta saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”.

Rakstu sagatavoja: Ivars Kalniņš, publicitātes un informācijas pasākumu ieviešanas vadītājs.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas