Search form

30.12.2020

Drukāt

Beidzas projekta realizācija

Photo

Beidzas projekta “Informācija. Radošums. Sabiedrība.”, kuru līdzfinansēja Liepājas pilsētas pašvaldība.

 


 Pateicoties projekta realizācijai šogad liepājniekiem bija iespēja uzzināt par aktuāliem notikumiem Liepājas pilsētā un sabiedrībā latviešu zīmju valodā. 2 – 3 reizes mēnesī tika veidotas un publicētas videoziņas Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā liepaja.lv, LNS Liepājas RB sociālajā profilā facebookā, kā arī LNS mājaslapas projektu sadaļā. Liepājnieki ļoti pozitīvi novērtēja to, ka tiem informācija pasniegta saprotamā zīmju valodā. Noteikti arī turpmāk gribētos turpināt videoziņas radīt zīmju valodā, bet jau biežām, vismaz 1 reizi nedēļā.

Projekta ietvaros liepājnieki piedalījās LNS simtgades jubileja svinībās, tas bija iespaidīgs pasākums un no dalības tajā tika iegūtas daudz pozitīvas emocijas.

Projekta laikā notika dekupāžas nodarbības, kurās piedalījās gan dzirdīgie, gan nedzirdīgie liepājnieki. Diemžēl situācija valstī sakarā ar COVID-19 izplatību ienesa sava korekcijas un neizdevās realizēt visu ieplānoto. Bet noteikti turpināsim dekupāžas nodarbības tiklīdz mūsu valstī stabilizēsies situācija un tiks atļauts pulcēties visiem kopā.

Ilze Jaunzeme, LNS Liepājas RB priekšsēdētāja par projektu izteica savas domas: “Izvērtējot projektu "Informācija. Radošums. Sabiedrība."  kopumā mans skatījums ir pozitīvs, jo šāda veida projekti saliedē cilvēkus. Sabiedrība mūs, nedzirdīgos, saredz labāk, jo, pirmkārt, mēs darbojoties kopā ar dzirdīgiem radošās nodarbībās, kursa šogad bija dekupāža, varējām iepazīt viens otru labāk kopīgi veidojot, restaurējot brīnišķīgus darbus, kā arī iemācīties jaunas zīmes. Otrkārt, esot videoziņām nedzirdīgie cilvēki labāk izprot uzrakstīto tekstu par aktualitātēm, notikumiem, pasākumiem Liepājā, jo informācija vodeoziņās tiek pasniegta viņu dzimtajā valodā - vienkāršā, viņiem saprotamā zīmju valodā.

Mūsu biedriem patīk darboties radoši, patīk iepazīt kaut ko jaunu, dzīvei noderīgu. Tāpēc turpmāk es vēlētos, lai maniem biedriem un arī Liepājniekiem būtu dažāda veida radošās nodarbības, kur mēs kopīgi varam izpausties un labāk iepazīt viens otru. Kā arī ļoti aktuālas ir videoziņas, kur mūsu biedri labāk izprastu informāciju, par to kas notiek Liepājā, un protams publicējot videoziņas sociālos tīklos, mēs piesaistām arī citus nedzirdīgos no citas pilsētas viesoties mūsu pilsētā - Liepājā!”

 Projekta realizācija notika Liepājas pilsētas pašvaldības un SIA ''LNS Rehabilitācijas centrs'' finansētā LNS projekta “Informācija. Radošums. Sabiedrība”' ietvaros.

Rakstu sagatavoja: Karīna Pavlova, publicitātes un informācijas ieviešanas darba grupas vadītāja.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas