Search form

01.07.2020

Drukāt

LNS projekts “Integrācija: izpratne, attieksme, līdzdalība”

Photo

Projekta mērķis ir veicināt nedzirdīgu cilvēku integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, sniedzot atbalstu 100 dzirdes invalīdiem viņu sabiedriskās līdzdalības paaugstināšanā, izpratnes veicināšanā par integrācijas procesiem un individuālo prasmju paaugstināšanā t.sk. līdzdarbojoties LNS simtgades jubilejas svinību sagatavošanā un norisē. Projekts tiks ieviests līdz 31.10.2020.


Projekta mērķis ir veicināt nedzirdīgu cilvēku integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, sniedzot atbalstu 100 dzirdes invalīdiem viņu sabiedriskās līdzdalības paaugstināšanā, izpratnes veicināšanā par integrācijas procesiem un individuālo prasmju paaugstināšanā t.sk. līdzdarbojoties LNS simtgades jubilejas svinību sagatavošanā un norisē. Projekts tiks ieviests līdz 31.10.2020.

Projekta 1.aktivitātes “Nedzirdīgais dzirdīgo pasaulē - 21. gadsimta izaicinājumi” (01.07.2020. – 15.10.2020) ietvaros, kuras mērķis ir aktualizēt savstarpējos saskarsmes jautājumus nedzirdīgo cilvēku integrācijas jomā dzirdīgo pasaulē, konstatēt risināmās problēmas un to iespējamos risināšanas ceļus nākotnē, plānots:

1)           1) stāstu bankas izveide un darbība;

2)           2) viedokļu apmaiņas akcija “Nedzirdīgais dzirdīgo pasaulē - 21. gadsimta izaicinājumi”

Stāstu bankas izveide un darbība - izmantojot LNS mājaslapu (vai saiti uz citu lapu no šis mājaslapas) tiks izvietota vietne, kur katram LNS Rīgas reģionālās biedrības biedram, LNS darbiniekam pieteikt vai aprakstīt kādu notikumu, kas ietver nedzirdīgo un dzirdīgo cilvēku saskarsmes, kultūras vai citu problemātiku.

Norise: 01.07.2020.- 10.09.2020.

Viedokļu apmaiņas akcija “Nedzirdīgais dzirdīgo pasaulē - 21. gadsimta izaicinājumi” – uz semināra pamata tiks organizētas aktīvās diskusijas par nedzirdīgo cilvēku integrāciju dzirdīgo pasaulē, t.sk. Rīgas pilsēta, lai konstatētu problēmas un to iespējamos risināšanas ceļus nākotnē. Akcija plānota 2020. gada septembrī, par tās norises dienu un vietu tiks paziņots papildus.

Projekta 2.aktivitātes “Prasmju attīstības studija “Mums – 100” mērķis ir veicināt LNS biedru (dzirdes invalīdu) un LNS darbinieku prasmju pieaugumu -  uzlabot LNS  darbinieku saskarsmi ar nedzirdīgiem cilvēkiem, vairot nedzirdīgo cilvēku pilsonisko līdzdalību, socializāciju kopienā un ārpus tās, un radīt priekšnoteikumu tam, ka jaunās prasmes dos praktisku pienesumu un pārnesi kopienā.

Projekta 2.aktivitātes tiks organizētas vairākas darbnīcas -meistarklases:

  • latviešu zīmju valodas meistarklase;

·         koka piemiņas izstrādājumu veidošanas meistarklase

  • skaisto lietu meistarklase t.sk. propolisa izstrādājumu meistarklase, dekupāžas un stikla apgleznošanas meistarklase, telpisko dekoru meistarklase;

Darbnīcas savu tiešo darbu sāks augustā, kad tiks nokomplektētas grupas.  Pašreiz notiek nodarbību sagatavošanas un plānošanas process. Darbnīcas notiks Elvīras ielā 19, LNS telpās.

 

Visi interesenti - nedzirdīgie cilvēki, kuri dzīvo Rīgas pilsētā ir aicināti pieteikties dalībai darbnīcās pie Brigitas Lazdas ([email protected]) vai Karīnas Pavlovas (e-pasts: [email protected]) līdz šī gada 3.augustam.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas