Search form

02.09.2020

Drukāt

Aicinām pieteikties Rīgas pilsētā dzīvojošos LNS biedrus

Photo

Projekta mērķis ir veicināt nedzirdīgu cilvēku integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, sniedzot atbalstu 100 dzirdes invalīdiem viņu sabiedriskās līdzdalības paaugstināšanā, izpratnes veicināšanā par integrācijas procesiem un individuālo prasmju paaugstināšanā t.sk. līdzdarbojoties LNS simtgades jubilejas svinību sagatavošanā un norisē. Projekta norise plānota līdz 31.10.2020. Projekta ietvaros tiks aktualizētas savstarpējās saskarsmes jautājumi nedzirdīgo cilvēku integrācijas jomā dzirdīgo pasaulē, konstatētas risināmās problēmas un to iespējamos risināšanas ceļus nākotnē. 


Projektā tiek veidota Stāstu banka, kur līdz šī gada 21. septembrim aicinām LNS Rīgas reģionālās biedrības biedrus un LNS darbiniekus sūtīt uz e-pastu [email protected] vai WhatsApp Nr. +371 2897541 video (t.sk.zīmju valodā) vai pārdomas teksta veidā, kāda notikuma aprakstu, kas ietver nedzirdīgo un dzirdīgo cilvēku saskarsmes, kultūras un citu problemātiku.

Septembrī notiks arī viedokļu apmaiņas akcija “Nedzirdīgais dzirdīgo pasaulē – 21. gadsimta izaicinājumi” – aktīvās diskusijas par nedzirdīgo cilvēku integrāciju dzirdīgo pasaulē, t.sk. Rīgas pilsēta, lai konstatētu problēmas un to iespējamos risināšanas ceļus nākotnē. Uz šo pasākumu jāpiesakās personīgi vai pa e-pastu [email protected].


Tāpat 2020. gada septembrī notiks arī projekta Prasmju attīstības studijas “Mums – 100 nodarbības-  latviešu zīmju valodas meistarklase, koka piemiņas izstrādājumu veidošanas meistarklase, skaisto lietu meistarklase.  Interesenti aicināti pieteikties dalībai darbnīcās līdz šī gada 9. septembrim: e -pasts  b[email protected] vai e-pasts: [email protected]

 

Informācija ir sagatavota Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzfinansētā projekta “Integrācija: izpratne, attieksme, līdzdalība” ietvaros. Par informācijas saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”.


Informāciju sagatavoja: Karīna Pavlova, 3.aktivitātes “Informācijas un publicitātes pasākumi” darba grupas vadītāja


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas