Search form

23.05.2019

Drukāt

PIEDALIES APTAUJĀ UN IZSAKI SAVU VIEDOKLI PAR VARDARBĪBU!

Photo

Lai novērtētu, kādi ir biedrībā “Latvijas Nedzirdīgo savienība” valdošie priekšstati neiecietības un vardarbības, kā arī diskriminācijas formas pret nedzirdīgu sievieti jomā, un konstatētu nepieciešamos intervences aspektus, lai sekmētu mērķtiecīgu sabiedrībā valdošo stereotipu par “atļauto” vai “normālo” diskrimināciju pret sievieti novēršanu, aicinām piedalīties aptaujā Rīgas pilsētā dzīvojošos nedzirdīgos cilvēkus.


Aptaujas anketa ir pieejama LNS mājaslapā www.lns.lv projektu sadaļā: http://www.lns.lv/lat/projekti/intervence__stereotipi_un_vardarbiba_pret_sievieti/?doc=19043, projekta “Intervence: stereotipi un vardarbība pret sievieti” atvērumā, kā arī LNS telpās un LNS Rīgas reģionālajā biedrībā Elvīras ielā 19k-2; LNS dienas centrā “Rītausmā” Kandavas ielā 27. Anketu lūgums iesniegt/aizpildīt līdz 2019. gada 17. augustam. Aptaujas anketa word formātā ir pieejama te.

Anketa sastāv no 15 jautājumiem, uz kuriem būtu jāatbild ar “jā”/”nē”, tāpēc, lai atvieglotu aizpildīšanu, aptaujas anketu var aizpildīt tiešsaistē (tieši mājaslapā). Kā palīgs jautājumu izpratnei ir sagatavots arī video skaidrojums latviešu zīmju valodā. Bet, ja jums labāk patīk piedalīties aptaujā, aizpildot papīra formu, tad tāda iespēja arī pastāv. Jūs varat aizpildīt anketu pie konsultantēm Elfas Zariņas, Lilitas Loginas un Guntas Birnītes, kuras jums sniegs konsultācijas par anketas aizpildīšanu un atbildēs uz neskaidriem jautājumiem, kā arī varēs saņemt anketas, tās aizpildīt un nodot konsultantēm tālākai nosūtīšanai projekta komandai!

Anketa ir anonīma un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

LNS aicina Rīgas pilsētā dzīvojošos nedzirdīgos cilvēkus būt aktīviem un izteikt savu viedokli! Tikai tā mēs varēsim veicināt Rīgas pilsētas dzīvojošo nedzirdīgo cilvēku izpratni par stereotipiem un mazināt vardarbību pret sievieti kā diskriminācijas veidu, lai sekmētu nedzirdīgo cilvēku integrāciju un saliedētas sabiedrības veidošanos valstī.

Raksts ir sagatavots Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzfinansētā projekta “Intervence: stereotipi un vardarbība pret sievieti” ietvaros.
Par raksta saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”.

 

Rakstu sagatavoja: Zigmārs Ungurs, 6.aktivitātes “Informācijas un publicitātes pasākumi” darba grupas loceklis/ziņu korespondents.
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas