Search form

20.08.2019

Drukāt

Par stereotipiem un vardarbību pret sievieti

Photo

Tuvojas nobeigumam Rīgas pilsē¬tā dzīvojošo nedzirdīgo sieviešu un vīriešu aptauja par vardarbību nedzir¬dīgo kopienā: kā nedzirdīgie cilvēki izprot, kas ir vardarbība, un vai šāda problēma pastāv arī nedzirdīgo vidū.


Aptaujas rezultāti tiks apkopoti pētījuma veidā un būs pieejami LNS mājaslapā projektu sadaļā.

Notiek sagatavošanas darbi 2 dienu praktiskajam semināram “Vardarbība pret sievieti kā viena no diskriminācijas formām.

Stereotipi”. Risinās semināra plāna un programmas izstrāde, izdales materiālu sagatavošana, semināra dalībnieku piesaiste, semināra ekspertu/lektoru iesaiste u.c.

Plānots sniegt zināšanas 10 LNS darbiniekiem, t.sk. zīmju valodas tulkiem, sociāliem darbiniekiem, sociālajiem rehabilitētājiem u.c. par stereotipiem un vardarbību pret sievieti kā vienu no diskriminācijas formām un rīcību, lai palīdzētu nedzirdīgajiem vardarbības gadījumos.

Paredzēts izskatīt, kādi vardarbības veidi, formas un sekas pastāv; kā atpazīt vardarbību; uzvedības modeļi un stereotipi; normatīvs regulējums; kā rīkoties praktiski gadījumos, kad pastāv aizdomas par vardarbību u.c. Plānots, ka apmācību praktiskā semināra laikā vadīs eksperte Sandra Freimane, psiholoģe ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi un ārējie eksperti/attiecīgie speciālisti vardarbības jomā.

Uzsākta informatīvās kampaņas “Kas Tev jāzina par vardarbību” realizācija. Kampaņas ietvaros tiks izveidots informatīvais buklets un videokampaņa “Kas Tev jāzina par vardarbību”. Informatīvais buklets būs sagatavots papīra formātā latviešu valodā, bet videokampaņa notiks latviešu zīmju valodā. Gan buklets, gan videokampaņa saturēs informāciju par to, kas ir vardarbība, kādas ir vardarbības formas, kur griezties pēc palīdzības, kādu palīdzību var saņemt no vardarbības cietuša persona LNS u.c.

Svarīgs pasākums notiks šī gada 28.septembrī – projekta ietvaros tiks organizēta pa-neļdiskusija “Vardarbībai NĒ!”.

Paneļdiskusijā tiks iesaistīti 100 Rīgas pilsētā dzīvojošie ne-dzirdīgie cilvēki bez vecuma ierobežojuma, piedalīsies LNS vadība, LNS aktīvisti, jaunieši, pārstāvji no policijas, krīzes centriem u.c.

Paneļdiskusijas laikā tiks aplūkoti problēmjautājumi: 1. Vardarbība pret sievieti – izdomājums vai aktualitāte; 2. Kā vardarbība ietekmē pilsonisko līdzdalību. Paneļdiskusija tiks filmēta un vēlāk tās video kopsavilkums publicēts LNS mājaslapā www.lns.lv projektu sadaļā.

Aicinām jūs sekot projekta aktivitātēm un piedalīties tajās, lai gūtu jaunas zināšanas. 

Raksts ir sagatavots Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzfinansētā projekta “Intervence: stereotipi un vardarbība pret sievieti” ietvaros. Par raksta saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”.

 

Rakstu sagatavoja: Karīna Pavlova
Foto: Zigmārs Ungurs


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas