Search form

26.06.2019

Drukāt

Lai iegūtu vērtējumu par informācijas pieejamības aspektiem nedzirdīgām personām, LNS aicina visus darbiniekus un biedrus piedalīties aptaujā!

Photo

Projekta 1.aktivitātes “Cilvēktiesības – no normatīvā regulējuma līdz praksei” ietvaros tiek veikts pētījums ar mērķi sekmēt LNS darbinieku un biedru aktivitāti un iesaistīšanos savu problēmu apzināšanā. Pētījums noskaidros informācijas pieejamību nedzirdīgām personām, lai, nodrošinot savas tiesības, kas nostiprinātas LR Satversmē – likumā paredzētajā veidā piedalītos valsts un pašvaldību darbībā (LR Satversme, 101.pants) un īstenotu savas tiesības bez jebkādas diskriminācijas (LR Satversme, 91.pants).


Pētījuma aptaujas anketa ir pieejama LNS mājaslapā www.lns.lv projekta sadaļā “LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā” atvērumā http://www.lns.lv/lat/projekti/lns_darbibas_stiprinasana_cilvektiesibu_ieverosanas_joma/?doc=19137 , kā arī reģionālajās biedrībās un grupās. Anketu lūgums iesniegt/aizpildīt līdz 2019.gada 11.augustam.

Anketa sastāv no 7 jautājumiem, uz kuriem jāizvēlas dotas atbildes, tāpēc, lai atvieglotu aizpildīšanu, aptaujas anketu var aizpildīt tiešsaistē (tieši mājaslapā) projektu sadaļā. Kā palīgs jautājumu izpratnei ir sagatavots arī video skaidrojums latviešu zīmju valodā.

Bet, ja jums labāk patīk piedalīties aptaujā, aizpildot papīra formu, tad tāda iespēja arī pastāv. Jūs varat aizpildīt anketu pie aptaujas veicējiem Elvīras Čaikas (Daugavpils, Līvāni), Mārītes Sarkanes (Rēzekne, Preiļi), Anitas Ceples (Smiltene, Alūksne), Daces Lāces (Valmiera, Cēsis), Gundegas Paņko (Liepāja), Ievas Geiges-Preiss (Ventspils), Vilhelmīnes Vicinskas (Kuldīga), Māras Lasmanes (Tukums, Pļaviņas, Mārupe), Ievas Kicas (Rīga), Karīnas Pavlovas (Jelgava), Ivara Kalniņa (Rīga,), Lilitas Loginas (Rīga), kuri jums sniegs konsultāciju par anketas aizpildīšanu un atbildēs uz neskaidriem jautājumiem. Jūs varat paši izdrukāt anketu (anketa word formātā ir pieejams te: http://lns.lv/files/text/anketa-3-darba-grupa_SIF_19.doc) vai saņemt to pie aptaujas veicējiem, aizpildīt un nosūtīt word formātā uz e-pastu [email protected] vai ienest savā reģionālajā biedrībā un nodot biedrības vadītājam.

Anketa ir anonīma un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Pētījumā iegūtie dati un secinājumi tiks publicēti LNS mājaslapā www.lns.lv projekta “LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā” sadaļā un izmantoti, sagatavojot aktivitātes projekta intervences kampaņas “Cilvēktiesības – no normatīvā regulējuma līdz praksei” ietvaros (1.aktivitāte 2.posms).

LNS aicina nedzirdīgos cilvēkus, LNS darbiniekus un biedrus, būt aktīviem un izteikt savu viedokli! Tikai tā mēs varēsim veikt uzlabojumus un mazināt nedzirdīgo cilvēku neformālos ierobežojumus un diskrimināciju informācijas pieejamības pašvaldību un valsts darbības jomās par normatīvo regulējumu, vēlēšanu procesa organizāciju (deputātu ievēlēšanu pašvaldībās, Saeimā, Eiropas Parlamentā), pārmaiņu un attīstības tendencēm reģionālajā politikā u.c., sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un nodrošināt nedzirdīgo cilvēku tiesības, kas nostiprinātas LR Satversmē, un līdz ar to celtu viņu pilsonisko aktivitāti.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par raksta saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība””.

 

Rakstu sagatavoja: Zigmārs Ungurs, informācijas un publicitātes pasākumu ieviešanas darba grupas loceklis/korespondents.
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas