Search form

31.07.2019

Drukāt

Septembrī sāksies apaļā galda diskusijas “Informācijas pieejamība – nedzirdīgo vajadzības un realitāte”

Photo

Apaļā galda diskusijas “Informācijas pieejamība – nedzirdīgo vajadzības un realitāte” ir viens no projekta "LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā" 1.aktivitātes “Cilvēktiesības – no normatīvā regulējuma līdz praksei” pasākumiem.


Apaļā galda diskusiju mērķis ir aktualizēt informācijas pieejamību kā līdzekli nedzirdīgo līdztiesīgai līdzdalībai sabiedriski – ekonomiskos procesos pašvaldību/reģionu teritorijās un pilsoniskās sabiedrības attīstībā, tādējādi sekmējot nedzirdīgo cilvēku informētību un pilsonisko aktivitāti.

Diskusijas notiks Latgales reģionā, Kurzemes reģionā, Vidzemes reģionā. To norises laikā paredzēts apspriest un definēt jomas un sadarbības principus starp LNS, pašvaldībām, NVO un institūcijām pašvaldībās ar mērķi sekmēt informācijas pieejamību nedzirdīgām personām un parakstīt nodomu protokolu starp LNS un pašvaldībām, citām organizācijām (pēc brīvprātības principa) par savstarpējo sadarbību informācijas apmaiņas jomā.

Plānots, ka šo diskusiju rezultātā tiks sekmēta pašvaldību, NVO, institūciju un sabiedrības izpratne par neformālu un diskriminējošu ierobežojumu esamību, kas faktiski izolē nedzirdīgos no daudziem sabiedriski – ekonomiskiem procesiem, mazina viņu iespējas realizēt savas tiesības piedalīties, iesaistīties, izpildīt lēmumus un/vai pieņemt savus individuālos lēmumus, un kavē pilsoniskās sabiedrības attīstību un iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti.

Projekta vadītāja asistente Karīna Pavlova izsaka savu viedokli par sagatavošanas darbiem apaļā galda diskusijām: “Darāmā ir ļoti daudz. Pašlaik notiek sagatavošanas darbi apaļā galda diskusijām: diskusiju programmu izstrāde un sagatavošana, diskusiju dalībnieku no pašvaldību teritorijām piesaiste, izdales materiālu sagatavošana, kafijas paužu nodrošināšana utt. Bet tas ir liels solis uz priekšu, lai izveidotu un nostiprinātu sadarbību starp LNS un NVO, pašvaldībām, institūcijām, jo tas sniedz plašākas iespējas sekmēt nedzirdīgo cilvēku pilsonisko aktivitāti, ievērot cilvēktiesības informācijas pieejamības jomā nedzirdīgajiem cilvēkiem Latvijā.”

Jūsu uzmanībai piedāvājam iepazīties ar apaļā galda diskusiju “Informācijas pieejamība – nedzirdīgo vajadzības un realitāte” datumiem 2019.gada septembrī, norises laikiem un vietām:

Apaļā galda diskusiju norisē aicināti piedalīties visu vecumu nedzirdīgie cilvēki, t.sk. pensionāri un jaunieši, pašvaldību pārstāvji, NVO pārstāvji, masu mediju pārstāvji, uzņēmēji, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, profesionālo apvienību un asociāciju vadītāji/biedri u.c. darbinieki no Rēzeknes, Līvānu, Daugavpils, Preiļu, Liepājas, Talsu, Ventspils, Kuldīgas, Valmieras, Cēsis, Smiltenes, Alūksnes pilsētām.

Dalību apaļā galda diskusijās lūgums pieteikt līdz 31.augustam projekta vadītāja asistentei Karīnai Pavlovai, nosūtot e-pastu: [email protected] vai sms uz mob.: +371 26712042.

Laipni aicināti un gaidīti diskusijās!

 

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par raksta saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”.

 

Rakstu sagatavoja: Zigmārs Ungurs, informācijas un publicitātes pasākumu ieviešanas darba grupas ziņu korespondents.
Foto: Ieva Kica
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas