Search form

26.09.2019

Drukāt

Daugavpils pašvaldība parakstīja nodomu protokolu par sadarbību ar biedrību “Latvijas Nedzirdīgo savienība”

Photo

Daugavpils pilsētas pašvaldības pārstāvji 5.septembrī Rēzeknē piedalījās biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” organizētajā apaļā galda diskusijā par sadarbību informācijas pieejamības jomā vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem projekta “LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā” ietvaros.


Diskusijā piedalījās pārstāvji no Daugavpils pilsētas, Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada pašvaldībām un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, kā arī reģionālo biedrību pārstāvji un biedri.

Biedrības valdes priekšsēdētāja – prezidente Sandra Gerenovska prezentēja biedrības darbības virzienus un norādīja uz informācijas pieejamības/komunikācijas problēmām, ar kādām šobrīd sastopas cilvēki ar dzirdes traucējumiem.

Projekta vadītāja Aija Sannikova iepazīstināja ar projekta mērķiem, uzdevumiem un aktivitātēm šī projekta ietvaros.

Diskusijas laikā izvērsās spraiga “prāta vētra” par sabiedrības informētību, sapratni un atsaucību personu ar dzirdes traucējumiem problēmu risināšanā. Šobrīd pašvaldības nav adaptētas komunikācijai ar vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem, jo grūtības piesaistīt speciālistus – zīmju valodas tulkus. Viņu ir ļoti maz.

Savā pieredzē par vides pieejamību un komunikāciju sabiedrībā dalījās klātesošie – reģionālo biedrību biedri. Bija interesanti uzklausīt, kādā veidā vājdzirdīgi un nedzirdīgi cilvēki bez surdotulka palīdzības risina jautājumus valsts/pašvaldības iestādē. Mums, dzirdīgajiem, pat prātā neienāk, ka vājdzirdīgs vai nedzirdīgs cilvēks informāciju rakstiskā veidā uztver ļoti grūti, tāpēc šādiem cilvēkiem ir vitāli svarīga komunikācija zīmju valodā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāve, dr.paed.Mārīte Rozenfelde pauda redzējumu, kā pašvaldības sadarbībā ar akadēmiju varētu apmācīt un nākotnē piesaistīt zīmju valodas tulkus pašvaldību dažādās pakalpojumu nozarēs.

Diskusijas noslēgumā Daugavpils pilsētas pašvaldības pārstāve, Sociālā dienesta vadītājas p.i. Elita Kuzmina parakstīja nodomu protokolu par sadarbību ar biedrību “Latvijas Nedzirdīgo savienība” informācijas pieejamības jomā vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem.

Daugavpils pilsētas pašvaldība izsaka pateicību biedrībai un personīgi Sandrai Gerenovskai par iespēju piedalīties diskusijā un sadarboties svarīgu jautājumu risināšanā cilvēku ar dzirdes traucējumiem dzīves kvalitātes celšanai.

 

Daugavpils Sociālais dienests
Pārpublicēts no Daugavpils mājaslapas: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/zinas/daugavpils-pasvaldiba-parakstija-nodomu-protokolu-par-sadarbibu-ar-biedribu-latvijas-nedzirdigo-savieniba

 

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par raksta saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas