Search form

26.09.2019

Drukāt

Liepājas pašvaldības mājaslapā publicēs video ziņas zīmju valodā

Photo

Lai sniegtu svarīgāko informāciju par norisēm Liepājā plašākam iedzīvotāju lokam, Liepājas pašvaldība ar Latvijas Nedzirdīgo savienību apaļā galda diskusijā vienojās pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv veidot un publicēt video ziņas latviešu zīmju valodā.


“Liepājas pašvaldībai ir nozīmīga visu iedzīvotāju integrācija pilsētas norisēs un informēšana par aktualitātēm, tādēļ esam atvērti jaunām iniciatīvām un sadarbībai komunikācijas nodrošināšanai iedzīvotājiem, kuriem tik ikdienišķa lieta kā ziņu lasīšana ir apgrūtinoša. Jau šobrīd pašvaldības mājaslapā esam paredzējuši informācijas pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem, tagad pakāpeniski attīstīsim aktuālo ziņu pieejamību arī cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem,” norāda Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš.

Šobrīd Liepājas pašvaldības mājaslapas jaunumu sadaļā izveidota atsevišķa tēmu kategorija “Ziņas zīmju valodā”, kurā turpmāk tiks ievietotas video ziņas, kas pielāgotas nedzirdīgiem cilvēkiem un pievienota aprakstoša informācija vieglajā valodā.

Skatīt:ziņas zīmju valodā.

Liepājas domes vadība tuvākajā laikā plānojusi tikties ar Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālo biedrību, lai izrunātu turpmāko sadarbību, lai nodrošinātu regulāru ziņu publicēšanu zīmju valodā.

Liepājas pašvaldības mājaslapa kopš 2018. gada ir pielāgota arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem – lai būtu iespēja izvēlēties teksta izmērus un kontrastu režīmus. Tāpat grafiskajai informācijai tiek pievienots aprakstošais teksts.

Biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” organizētajā apaļā galda diskusija par sadarbību informācijas pieejamības jomā vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem ar Liepājas pašvaldību notika projekta “LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā” ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Dace Freidenfelde, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas sabiedrisko attiecību speciāliste


Pārpublicēts no Liepājas pašvaldības mājaslapas: https://www.liepaja.lv/liepajas-pasvaldibas-majaslapa-publices-video-zinas-zimju-valoda/
Foto: Ilze Jaunzeme

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par raksta saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”.

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas