Search form

31.08.2023

Drukāt

Projekts “Nedzirdīgu bērnu drošība pirmajā vietā” noslēdzies!

Photo

Latvijas Nedzirdīgo savienības projekts “Nedzirdīgu bērnu drošība pirmajā vietā” (NR. VP2023/1-5), ko atbalsta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un realizē LNS kultūras nama “Rītausma” jaunieši kopā Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma pasniedzējiem un audzēkņiem ir noslēdzies.


Projekta ietvaros notika radošās nodarbības izrādes uzvešanai nedzirdīgiem bērniem par drošības jautājumiem dažādās ikdienas situācijās “ESI DROŠS!”. Izrādes tapšanā un uzvešanā piedalījās LNS kultūras nama “Rītausma” jauniešu deju kolektīvs un aktieri. Pirmizrāde notika š.g. 17.maijā Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā, nākamajā dienā Rīgas pirmskolas izglītības iestādē ‘Dzintariņš’ un 31.maijā viesojāmies Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā. Uz lielās skatuves plašākam skatītāju lokam izrāde uzvesta nedzirdīgo amatierfestivālā Ventspilī 3.jūnijā.

Bet lai līdz izrādes uzvešanai tiktu, liels darbs padarīts Rīgas mākslas un mediju tehnikumā, kur vairāku pasniedzēju vadībā tapa gan nepieciešamie tērpi, dekorācijas, rekvizīti, foto un video materiāli.

Lai nodrošinātu projekta ilgtspēju, tad noslēgumā tika organizēts radošais plenērs projekta dalībniekiem, kuri 3 dienu laikā darbojās ar jaunas izrādes materiāliem un nākotnē taps izrāde “Sprīdītis”. Jaunieši ir ieinteresēti darboties, ja viņu veikums tiek pozitīvi novērtēts, tāpēc ir svarīgi neapspiest radošo lidojumu un ļaut izpausties ikkatram pēc savām spējām un patikas, lai šādi projekti būtu kā pamudinājums būt aktīviem un motivētiem darboties nākotnē.

Milzīgs paldies visiem – esam uz pareizā ceļa lielu darbu veikšanai!


Projekta vadītāja Dana Kalpiņa.


Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas