Search form

23.01.2020

Drukāt

Nedzirdīgie jaunieši joprojām var piedalīties projektā “PROTI UN DARI!” (video)

Photo

 

 

 

Kopš 2019. gada 20. februāra nedzirdīgie un vājdzirdīgie jaunieši piedalās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotajā projektā "PROTI un DARI!". Par šī projekta realizāciju tika noslēgts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums starp Latvijas Nedzirdīgo savienību un Rīgas domes Labklājības departamentu. Informāciju zīmju valodā skat. šeit: 
Šajā projektā bija paredzēts iesaistīt 40 jauniešus, bet viņu nepietiekamā skaita dēļ ar RD Labklājības departamentu tika noslēgta vienošanās, ka no 2019. gada oktobra līdz projekta realizācijas beigām – 2020. gada 30. septembrim − tajā tiks iesaistīti 20 nedzirdīgie un vājdzirdīgie jaunieši.

Projekta “PROTI un DARI!” mērķis ir attīstīt mērķgrupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, arī aroda apguvi pie amata meistara, NVA vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības, vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī NVO vai jauniešu centru darbībā.

Līdz 2020. gada 1. janvārim projektā “PROTI un DARI!” piedalījušies 14 jaunieši ar dzirdes traucējumiem. Deviņi no tiem noslēdza dalību projektā: trīs tika iesaistīti nodarbinātībā, četri – nevalstiskās organizācijas darbībā un divi – izglītības apguvē.

Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālo pasākumu programmu, var iesaistīties projektā ne ilgāk par 9 mēnešiem. Projekta realizācijas laikā veidojusies laba sadarbība ar LNS Rehabilitācijas centru, kas projektā iesaistītajiem jauniešiem nodrošinājis dažādus atbalsta pasākumus: surdotulka un psihologa pakalpojumus, saskarsmes un radošās pašizpausmes iemaņu apguves nodarbības un konsultācijas, kā arī sociālās palīdzības un atbalsta sniegšanu klientu problēmu risināšanā. Jauniešiem ir arī iespēja izmantot atbalsta pasākumus citur.

Šajā projektā ar jauniešiem, kuriem ir dzirdes traucējumi, strādā divi programmu vadītāji (Ivars Kalniņš un Ārija Medne) un septiņi mentori (Vita Alksne, Arta Birzniece-Siliņa, Maira Bruže, Krista Blīgzna, Kristaps Legzdiņš, Lilita Logina un Madara Indriksone), kuri apguvuši obligāto apmācību kursu.

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, ja nestrādā, nemācies, neapgūsti arodu, neesi reģistrējies NVA kā bezdarbnieks, nāc un piesakies projektam “PROTI un DARI!”!

Tev būs iespēja apgūt jaunas prasmes un iemaņas, izmantot personīgā mentora palīdzību, saņemt speciālistu konsultācijas un noderīgu informāciju zīmju valodā, atrast atbilstošu darbu un piedalīties daudzās citās interesantās aktivitātēs.

Jaunieši, piesakieties atbalstam projektā “PROTI un DARI!” pie programmas vadītājiem: Ivara Kalniņa (26869512, [email protected]) un Ārijas Mednes (26445359, [email protected]) Elvīras ielā 19, 6.kabinetā vai arī personīgi pie iepriekš minētajiem mentoriem!

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.−2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8. 3. 3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

 Video skat. šeit: https://www.youtube.com/embed/htP8aekP7zQ

Teksts: Ivars Kalniņš

Foto no Artas Birznieces – Siliņas personīgā arhīva

Pievienotie faili

  • (, 4.00 Kb)

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas