Search form

09.11.2022

Drukāt

Paneļdiskusija “Nedzirdīgo cilvēku aktīva un efektīva iesaiste Rīgas pilsētvides organizēšanā – savu apkaimju attīstībā. Prakse. Problēmas. Risinājumi.”

Photo

Aicinām noskatīties informatīvo apkopojošo videokopsavilkumu latviešu zīmju valodā un latviešu valodā  par notikušo paneļdiskusiju “Nedzirdīgo cilvēku aktīva un efektīva iesaiste Rīgas pilsētvides organizēšanā – savu apkaimju attīstībā. Prakse. Problēmas. Risinājumi.” 2022.gada 21.septembrī.Organizētajā paneļdiskusijā piedalījās:

 • Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāja Sandra Kumačeva;
 • Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attštības un sabiedrības integrācijas pārvaldes projektu vadītāji apkaimju attīstības jautājumos: Daiga Mežale (Teika), Gaidis Balodis (Bolderāja), Jānis Tirziņš (Vecmīlgrāvis);
 • Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieka vietniece Ruta Klimkāne;
 • Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departaments vecākā referente Elīza Spurdziņa;
 • biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” prezidents Edgars Vorslovs;
 • biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” Dienas centra “Rītausma” vadītāja Gunta Birnīte;
 • nedzirdīgie cilvēki, t.sk. cilvēki ar dzirdes traucējumiem no Rīgas pilsētas dažādām apkaimēm.

 

Šajā paneļdiskusijā tika aplūkoti problēmjautājumi par:

 • informācijas trūkumu un nepieejamību latviešu zīmju valodā par Rīgas pilsētas apkaimju norisēm;
 • nedzirdīgo cilvēku informēšanas un izglītošanas iespējām par Rīgas pilsētas apkaimēm;
 • nedzirdīgo cilvēku piederības un atbildības sajūtas sekmēšanu savai apkaimei;
 • nedzirdīgo cilvēku nespēju paust savu viedokli, vajadzības par savām apkaimēm atšķirīgas komunikācijas dēļ;
 • surdotulku nepieejamību organizētajos Rīgas pilsētas apkaimju pasākumos un aktivitātēs;
 • sadarbības iespējām ar Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centru attiecībā uz nedzirdīgo cilvēku līdzdalību un līdzdarbību savu apkaimju dzīves attīstībā utt.

Par organizētās paneļdiskusijas norisi tika rakstīts te: https://www.lns.lv/lat/projekti/_ieklaujamies_rigas_apkaimes_ar_zimju_valodu_____2/?doc=21325

Informāciju sagatavoja: Karīna Pavlova, Informācijas un publicitātes pasākumu darba grupas vadītāja.

Projekts “Iekļaujamies Rīgas apkaimēs ar zīmju valodu! – 2” tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas  Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Par sniegto informāciju un pasākuma norisi atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas