Search form

01.07.2014

Drukāt

Mācās jau otrā grupa

Photo

LNS projektā „Ejot līdzi laikmetam” datorapmācību beigušas jau divas senioru grupas. Klienti ir iemācījušies komunicēt caur skaipu, lietot e-pastu, internetbanku un daudz ko citu.


No jūnija sākuma Juris Grundulis uzņēmies 2 grupu apmācību – ar un bez priekšzināšanām, katrā 5 cilvēki. Ir arī divi seniori, kas pārvalda tikai krievu valodu, un viņiem vispirms parādīja, kā pārslēgt datora klaviatūru uz krievu valodu. Daļai pašiem ir savi datori mājās.
 
Iesācējiem ne­pietiek ar 2 stundu nodarbību, viņi gri­bētu turpināt to vēl vismaz dažas stun­das ilgāk. Dators un internets senioriem ir atklājis pavisam jaunu pasauli. Kāda kursu dalībniece, tiklīdz beidza apmācību, iegādājās pati savu portatī­vo datoru, tas ir apsveicami!
 
 
Otra pasniedzēja Iveta Kraze pašlaik arī apmāca jau otro grupu. Pirmā grupa pie viņas mācījās no 4. aprīļa līdz 4. jūnijam.
 
Ivetai ir četru gadu pieredze nedzirdīgo datorapmācībā projekta „Klusuma pasaule” ietvaros, tāpēc viņa var jau salīdzināt savus klientus: gadās, ka seniori biežāk aizmirst to, kas viņiem jau mācīts. Ir vajadzīga liela pacietība, lai dau­dzas reizes skaidrotu vienu un to pašu. Iveta uzskata: ja senioriem mājās būtu savs dators, tad viņi va­rētu biežāk ar to trenēties un iemā­cītais nostiprinātos atmiņā. Kā saka, atkārtošana ir zinību māte.
 
Zinaīda Pantja pašlaik mācās J. Grunduļa otrajā grupā. Viņa stās­ta:
„Es piedalījos kā kliente iepriek­šējā projektā „Nepalikt vieniem klusumā” un bieži nācu uz dienas centru. Tāpēc jauno projektu „Ejot līdzi laikmetam” uztvēru kā iepriek­šējā projekta turpinājumu, jo viss notiek bijušā dienas centra telpās.
 
Gribējās iemācīties lietot datoru, tāpēc ar vīru pieteicāmies grupā. Kad pabeigsim apmācību, pirksim portatīvo datoru, lai va­rētu skaipā sarunā­ties zīmju valodā ar radiem Ukrainā.
 
Esmu pārsteig­ta par datora pa­vērtajām iespējām. Domāju, ka man va­jadzētu mācīties tā­lāk arī pēc šī kursa beigām, lai visu ap­gūtu labāk. Iesaku arī citiem senioriem mācīties, tas nemaz nav tik sarežģīti, kā sākumā liekas.
 
 
Teksts un foto: Zigmārs Ungurs

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas