Search form

XXI gadsimts. Nedzirdība. Līdzdalības evolūcija

28.01.2011

LNS Domē: kas paveikts projektu realizācijā 2010. gadā

Pirmajā sēdē šajā gadā bija saplānota apjomīga dienaskārtība, tāpēc tā ilga visu darbadienu, turklāt notika paplašinātā sastāvā. Tajā piedalījās uzaicinātie pārstāvji no LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas ar tās vadītāju Aiju Barču vadībā, kā arī Labklājības un Izglītības ministrijas atbildīgie darbinieki.

21.09.2010

Vērienīga Nedzirdīgo diena – koncerts un futbola spēle ar politiķiem Jūrmalā, balle „Rītausmā”

18. septembrī Dzintaru koncertzālē ar manifestāciju „Nedzirdīgo diena dzirdīgo pasaulē” noslēdzās LNS projekts „XXI gadsimts. Nedzirdība. Līdzdalības evolūcija”. Projekta publiskās prezentācijas ik pa brīdim nomainīja koncertprogramma ar pašdarbnieku priekšnesumiem, kas sniedza spilgtu ainu par LNS pašreizējo attīstības ceļu un perspektīviem uzdevumiem. Pēc tam pludmalē notika spēle starp nedzirdīgajiem futbolistiem un politiķiem. Naktsballe kultūras centrā „Rītausma” arī sagādāja daudz jautru brīžu.

20.09.2010

Tautas manifestācija „Nedzirdīgo diena dzirdīgo pasaulē”

Tā šoreiz bija nosaukts plašais nedzirdīgo cilvēku forums , atzīmējot Pasaules nedzirdīgo dienu 18. maijā pl.12 Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē.

20.09.2010

Programma mūsu nākotnei

Piektdien, 17.septembrī, LNS mītnē Rīgā, Elvīras ielā 19 notika projekta „XXI gadsimts. Nedzirdība. Līdzdalības evolūcija” noslēguma simpozijs. Tas tika apvienots ar LNS Domes sēdi. Simpozijā domnieki uzklausīja 6 kompetenču grupu darba rezultātus – pašreizējās situācijas raksturojumu un turpmākos uzdevumus LNS dažādās darbības jomās.

02.09.2010

Informācijas diena Liepājā

18. augustā projekta „XXI gadsimts. Nedzirdība. Līdzdalības evolūcija” ietvaros Liepājā viesojās laikraksta „Kopsolī’’ galvenā redaktore Ilze Kopmane un informācijas darba grupas vadītāja Inese Immure.

23.08.2010

Sācies kompetenču grupu darbs LNS darbības izpētē un turpmākā Rīcības plāna sagatavošanā

No 1. jūlija projektā „XXI gs. Nedzirdība. Evolūcija” sākās kompetenču grupu darbs dažādu LNS darbības jomu pašreizējās situācijas izpētē un LNS kopīgā turpmākā Rīcības plāna izstrādē. Palūkosimies, kā veicas šajās tematiskās darba grupās!

15.06.2010

Publiskais forums "Roku rokā" Pļaviņās

2010. gada 11. – 12. jūnijā Pļaviņās saskaņā ar projekta aktivitāšu plānu notika LNS publiskais forums „Roku rokā”. Šī pasākuma ietvaros Latvijas nedzirdīgo kopienu līderiem risinājās semināra nodarbības ar ziņojumiem (lekcijām) un atvērtām diskusijām par sociālo kontaktu tīkla veidošanu, integrācijas politikas, nedzirdīgo informācijas, biedrību lietvedības un citiem organizatoriskā darba jautājumiem.

28.05.2010

Ekspertu kolokvijs risina aktuālas problēmas

19. – 20. maijā notika nedzirdības ekspertu kolokvijs „XXI gadsimts. Nedzirdība. Integrācijas iespēju evolūcija”. Šajā pasākumā piedalījās 23 LNS Domes pārstāvji.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas