Search form

Atnāc, Kad uz zariem sarma zied

16.12.2015

Rīgas domes Labklājības departamenta atbalsts sociālai vienotībai un svētkiem projektā „Atnāc, kad uz zariem sarma zied”

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” un Rīgas domes Labklājības departaments 2015. gada 3. decembrī parakstīja līgumu (Nr. DL-15-262-lī) par atbalstu 150 biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” biedriem t.sk. 80 Rīgas pilsētā dzīvojošiem nedzirdīgiem, lai vairotu sociālo vienotību nedzirdīgo kopienā un organizētu 2015. gada noslēguma pasākumu.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas