Search form

Aktīvi nākotnei

20.05.2015

Izsaka priekšlikumus nedzirdīgo nodarbinātībai un iekļaujošam darba tirgum

Projekta “Aktīvi nākotnei” diskusiju cikls par nedzirdīgo nodarbinātību ar mērķi sekmēt iekļaujoša darba tirgus attīstību Eiropas Savienībā noslēdzies ar dažādu priekšlikumu apkopojumu. Diskusijās piedalījās Eiropas Komisijas, Latvijas Republikas Saeimas un valdības pārstāvji, sociālie partneri un vairāk nekā 120 ES valstu nedzirdīgo sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

16.05.2015

Ir noslēgusies diskusiju sesija par nedzirdīgo nodarbinātību un iekļaujošo darba tirgu

Ir noslēgusies diskusiju sesija par nedzirdīgo nodarbinātību, kuras mērķis ir sekmēt iekļaujoša darba tirgus attīstību Eiropas Savienībā. Diskusiju sesijā tika iesaistīti Eiropas Komisijas, Latvijas Republikas Saeimas un valdības pārstāvji, sociālie partneri un ES valstu vairāk nekā 120 nedzirdīgo sabiedrisko organizāciju darbinieki un biedri. Diskusiju sesija tika organizēta Rīgā projekta „Aktīvi nākotnei” ietvaros un notika vairākos posmos.

15.05.2015

Norit seminārs par iekļaujošo darba tirgus

14. maijā darbnīcā „Nodarbinātība un pārvietošanās brīvība” aplūkotie jautājumi kalpoja par pamatu tālākām diskusijām, kas notika 15. maijā Rīgā, Latvijas Nedzirdīgo savienības rīkotā seminārā „Iekļaujošais darba tirgus” projekta „Aktīvi nākotnei” ietvaros.

14.05.2015

Notiek darbnīca par nedzirdīgo personu nodarbinātību un pārvietošanās brīvību

14.maijā Rīgā notika Latvijas Nedzirdīgo savienības rīkota darbnīca „Nodarbinātība un pārvietošanās brīvība”, ievadot trīs dienu pasākumu ciklu projekta „Aktīvi nākotnei” laikā.

16.03.2015

Veicinās nedzirdīgo personu iesaisti darba tirgū

Rīga, 2015.gada 13.marts. Latvijas Nedzirdīgo savienība no 2015.gada marta līdz jūnijam ieviesīs projektu „Aktīvi nākotnei”. Projekta mērķis ir sekmēt iekļaujoša darba tirgus attīstību, diskutējot par pieredzi, esošo situāciju un iespējamiem risinājumiem nedzirdīgo personu nodarbinātībā Eiropas Savienībā.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas