Search form

10.01.2015

Drukāt

Projekts „Ejot līdzi laikmetam” noslēdzies

Photo

10. decembrī Rītausmā notika projekta noslēguma pasākums. Īsumā atgādināšu projekta galvenos datus. Tā kopējais finansējums – 49013.95 eiro, finansētāji ir Eiropas Ekonomikas zonas valstis Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, kā arī Latvijas valsts, kuru finansējums ir 44112.54 EUR, bet LNS šajā projektā ieguldīja 4901.41 EUR. Šo projektu uzraudzīja Sabiedrības Integrācijas fonds.


Projekts sākās 2013. gada 1. novembrī un beidzas 2014. gada 30. decembrī. Šajā laikā datorlietošanā tika apmācīti 25 vecuma pensionāri ar dzirdes traucējumiem, kuriem nebija nekādu priekšzināšanu datora lietošanā, kā arī 20 vecuma pensionāri ar dzirdes traucējumiem, kuriem jau bija priekšzināšanas.

Vēl 55 vecuma pensionāriem ar dzirdes traucējumiem tika sniegtas individuālas konsultācijas un nodrošināta pieeja datoram ar printeri. Tātad kopējais mērķa grupas dalībnieku skaits bija 100 vecuma pensionāri ar dzirdes traucējumiem.

Noslēguma pasākumā projekta vadītāja Diāna Zālamane-Leite vispirms deva vārdu LNS prezidentam Edgaram Vorslovam. Viņš uzsvēra, lai klienti nebaidās, apmācības datora lietošanā dažādos veidos turpināsies gan Dienas centrā, gan Rehabilitācijas centrā.

Ar noslēguma prezentācijām uzstājās visi projekta darbinieki. Diāna Zālamane- Leite informēja par paveikto kopumā un nobeigumā citēja ķīniešu sakāmvārdu: „Mācīšanās ir jaunības avots. Lai arī cik vecs tu būtu, tu nedrīksti pārtraukt augt un attīstīties”.

Juris Grundulis savā prezentācijā pastāstīja, kā klājies apmācību procesā un parādīja to arī fotogrāfijās. Iveta Kraze savā prezentācijā vairāk pievērsās datorlietošanas pamatiem, lai ieinteresētu tos klātesošos, kas nepiedalījās apmācībās. Krista Blīgzna savukārt pastāstīja par klientu attieksmi un izjūtām.


Sākumā daudziem senioriem bijis bail ķerties klāt datoram un viņus vajadzēja iedrošināt. Grūtības sagādāja peles vadīšana un arī burtu sameklēšana uz klaviatūras – nav viegli iegaumēt burtu izvietojumu, tam vajadzīgs treniņš. Visvairāk klienti mācījās Word programmu, visbiežāk skatījās LNS mājaslapu un ļoti patika izmantot Skype. Krista katru mēnesi 6 klientiem palīdzēja izmantot internetbanku un veikt maksājumus. Viņa pateicās klientiem un teica, ka ļoti paticis strādāt šajā projektā.

Arta Birzniece-Siliņa pastāstīja sīkāk par nodarbībām Dienas centrā un aicināja klientus turpināt apgūt datorlietošanu tur. Noslēgumā visi tika cienāti pie projekta komandas sarūpētā zviedru galda. 

No kreisās: Arta Birzniece-Siliņa, Diāna Zālamane-Leite, Juris Grundulis, Krista Blīgzna, Iveta Kraze

 

Teksts un foto: Zigmārs Ungurs


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas