Search form

05.06.2017

Drukāt

Par projektu "Mēs gribam būt kopā!"

Photo

2017. gada 29. maijā biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS) saņēma Daugavpils pilsētas domes lēmumu par finansiālo atbalstu LNS Daugavpils reģionālās biedrības (RB) projektam “Mēs gribam būt kopā!”. Tas piešķirts Daugavpils pilsētas domes budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” ietvaros.

Projekta realizācija sākusies un notiks Daugavpils RB priekšsēdētājas Elvīras Čaikas vadībā no 2017. gada maija līdz 31.oktobrim

Projekta mērķis – brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas kvalitātes uzlabošana Daugavpils pilsētā dzīvojošiem 60 dzirdes invalīdiem viņiem pieejamā veidā un vidē.

Lai mērķi sasniegtu, tiks īstenotas vairākas aktivitātes. Galvenās no tām!

Aktivitāte “Ar sirdī Daugavpilī!” (2017.gada maijs – oktobris) ietvers cilvēku ar dzirdes traucējumiem aktīvu līdzdarbību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, piedaloties aktuālu problēmu risināšanā, pilnveidojot sava brīvā laika pavadīšanu izzinošās, izglītojošās un radošo pašizteiksmi veicinošās nodarbībās. Ieskats galvenajos uzdevumos, kas jāveic!

Apakšaktivitāte “LNS Daugavpils RB vēsturiskais ceļš laika periodā no 2007. gada līdz 2017. gadam” (2017. gada maijs – septembris) tiks realizēta divās daļās. Vispirms notiks apmācības datorprogrammu PowerPoint un GIMP lietošanā. Nodarbību gaitā būs sagatavota prezentācija par Daugavpils RB un afiša biedrības 70 gadu jubilejas pasākumam. Apmācību vadīs datorzinību konsultante Tatjana Barkāne; surdotulkojumu nodrošinās zīmju valodas speciāliste Regīna Radkeviča.

Otrās daļas realizācijā iesaistītie dalībnieki konsultantes/ekspertes Jeļenas Dmitrijevas vadībā meklēs, gatavos informāciju par Daugavpils biedrību no 2007. gada līdz 2017. gadam un veidos prezentāciju “LNS Daugavpils RB izaugsmes ceļš”. Prezentācija ietvers 10 tematus, piemēram, LNS Daugavpils RB valde un biedri, sasniegumi, organizētie pasākumi utt.

Apakšaktivitātes “LNS Daugavpils RB vēsturiskais ceļš caur fotoobjektīvu” (2017. gada maijs – augusts) ietvaros tās vadītājas Gaļinas Guras vadībā projekta mērķgrupas dalībnieki meklēs un atlasīs fotogrāfijas LNS Daugavpils RB un tās biedru arhīvos, veidos aprakstus pie izvēlētajām fotogrāfijām. Daļa no fotogrāfijām tiks iekļauta prezentācijas materiālā “LNS Daugavpils RB izaugsmes ceļš”, kā arī izmantotas fotoizstādes noformēšanai.

Apakšaktivitātes “Mēs varam, mēs protam!” (2017. gada maijs – septembris) ietvaros notiks vizuālās mākslas nodarbības profesionālās pasniedzējas Valērijas Korsakas vadībā. Mērķgrupas dalībnieki apgūs prasmi gatavot ielūgumus goda viesiem uz LNS Daugavpils RB 70 gadu jubilejas pasākumu “Mēs gribam būt kopā!”.

Projektā iesaistītie dalībnieki mācīsies izgatavot arī dažāda veida rotājumus un dekorus no videi draudzīgiem, dabas materiāliem – tos varēs izmantot telpu dekorēšanai jau minētajā jubilejas pasākumā. Projekta nodarbību gaitā tiks izveidota arī rokdarbu izstāde “Nedzirdīgo cilvēku radošās rokas!”.

Apakšaktivitātes “Radošā studija “Daugavpilī dzīvo radošums un prieks!”” (2017. gada maijs – septembris) dalībnieki par godu biedrības jubilejai sagatavos jaunus dažādu žanru 5 – 6 priekšnesumus – uzvedumus, melodeklamācijas, pantomīmas, teātra uzvedumus; turklāt iestudēs dejas sadarbībā ar partnera – Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra (DLIAC) audzēkņiem. Nodarbības vadīs Igors Čaika, un nodarbībās metodisko atbalstu sniegs DLIAC pedagoģes Ludmila Siņakova un Daina Fedosejeva.

Apakšaktivitātes “LNS Daugavpils RB izaugsmes ceļš” (2017. gada jūlijs – septembris) ietvaros notiks arī jau minētais Daugavpils RB 70 gadu jubilejas pasākums “Mēs gribam būt kopā!”. Tajā būs plaša programma: jau iepriekš minētā prezentācija par Daugavpils vēsturisko ceļu; svētku koncerts; izstādes; labāko brīvprātīgo, pašdarbnieku un mērķgrupas aktīvistu godināšana par veikto darbu Daugavpils RB attīstībā.

Aktivitāte “Publicitātes un informācijas pasākumi” (2017. gada maijs – oktobris) arī turpmāk nodrošinās sabiedrības informēšanu par projekta norisi un rezultātiem.

Kā redzams, daudzo aktivitāšu realizācijas rezultātā Daugavpils RB kvalitatīvi sagatavosies lielajam notikumam – savai 70 gadu jubilejai. Katrs biedrības biedrs var izvēlēties sev atbilstošāko aktivitāti, piedalīties un aktīvi darboties tajā, veidot tālāk savas biedrības vēsturi, ar to visu veicinot pašizaugsmi, prasmes un iemaņas, atklājot savas spējas un talantus, uzņēmību, vēlmi savu brīvo laiku pavadīt ne tikai lietderīgi, bet arī pozitīvi.

Pieteikties dalībai projekta aktivitātēs un uzzināt par to norisi sīkāk ir iespējams pie projekta vadītājas/LNS Daugavpils RB priekšsēdētājas Elvīras Čaikas katru darba dienu no pl. 10 līdz 17; ceturtdienās no pl. 11 līdz 19 LNS Daugavpils RB, S.Mihoelsa ielā 54 vai rakstot uz e-pastu: [email protected].

Projekta realizācijā piedalīsies arī SIA “LNS Rehabilitācijas centrs” un Daugavpils logopēdiskā internatpamatskola – attīstības centrs, kas kā sadarbības partneris nodrošinās metodisko, organizatorisko un informatīvo atbalstu aktivitāšu realizācijas laikā.

 

Informāciju sagatavoja Karīna Pavlova, LNS projektu koordinatore, projekta publicitātes un informācijas pasākumu ieviešanas darba grupas vadītāja
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas