Search form

20.10.2017

Drukāt

Daugavpilieši kopā paveikuši daudz (video)

Photo

9. septembrī LNS Daugavpils reģionālajai biedrībai bija lieli svētki – 70 gadu jubilejas pasākums. Tas notika Daugavpils pilsētas domes finansētā LNS projekta “Mēs gribam būt kopā!” ietvaros. Tuvāk par to!


 

Uz jubileju ieradās daudz cilvēku – paši daugavpilieši un ciemiņi no Līvāniem, Rēzeknes, Rīgas, Liepājas, Pļaviņām. To vidū SIA “LNS Rehabilitācijas centrs” pārstāve un LNS viceprezidente Brigita Lazda, LNS reģionālo biedrību vadītājas, pārstāvji no SIA “LNS Dane”, Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra un citi.

Pasākumu atklāja biedrības saimniece Elvīra Čaika, piedāvājot vispirms noskatīties prezentāciju par biedrību laikposmā no 2007. līdz 2017.gadam. Rūpīgi sagatavotā prezentācija ar fotoattēliem sniedza uzskatāmu ainu biedrības daudzpusīgajā veikumā 10 gadu laikā.

Lūk, galvenie sasniegumi: dalība vairāk nekā 10 projektu realizācijā; kvalitatīvi sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi; sekmīga sadarbība ar novada pašvaldībām un citām radnieciskām organizācijām; dalība LNS amatiermākslas festivālos un Nedzirdīgo dienas pasākumos; labās prakses/ pieredzes apmaiņas Latvijā un starptautiskos pasākumos; brīvprātīgo aktīvistu darbs u. c.

Tālākajā svētku programmā skaisti iekļāvās Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra skolēnu saviļņojošā melodeklamācija “Spārni un vējš” – par uzdrošināšanos lidot. Skolēni izteiksmīgi uzstājās arī ar melodeklamāciju “Lai Rīga dzied!”.

Arī citi priekšnesumi bija gatavoti sadarbībā ar minēto skolu radošās stundas “Daugavpilī dzīvo radošums un prieks!” ietvaros. Ar savu priekšnesumu “Gribu dziedāt” kā vienmēr izcēlās Igors Čaika ar Jeļenu Dmitrijevu – tas bija pārsteidzošs duets ar neatkārtojamu mīmiku, emocijām, kustībām, kuras skatoties var gūt patiesu baudu.

Pasākuma turpinājumā varēja vērot lieliski izpildītas pantomīmas “Mašīna”, “Muša”, “Rulete”.

Gan Jeļenas, gan Igora izdarības šajos uzvedumos pamatīgi uzjautrināja visus pasākuma dalīniekus.

Jubilejas svinību laikā notika divu izstāžu atklāšana: foto izstāde “LNS Daugavpils reģionālā biedrība pagātnē un tagadnē caur fotoobjektīvu” un rokdarbu izstāde “Nedzirdīgo cilvēku radošās rokas!”.

Fotoizstāde radoši, caur fotogrāfijām parādīja biedrības ceļu desmit gadu laikā un lika atcerēties, cik daudz ir paveikts, kā biedrība izaugusi un attīstījusies, jo katra fotogrāfija ir daļa no vēstures un cilvēka atmiņām.

Rokdarbu izstādei bija izvēlētas daugavpiliešu ar pašu rokām darinātie darbi, tie bija visdažādākie: apgleznotas šķīvis, pudeles, glāzes, kuras var izmantot kā interjera dekorus, izgatavotas brošas, izšūtas gleznas, jauki dekorētas somas, krelles, adītas zeķes utt. Prieks, ka cilvēki aktīvi darbojas un uzdrošinās parādīt savas prasmes citiem, iedrošinot rīkoties arī citus cilvēkus.

Biedrības vadītāja teica labus vārdus biedriem, pasniedzot Pateicības rakstus valdes locekļiem, brīvprātīgajiem aktīvistiem par nesavtīgo ieguldījumu biedrības darbā, tās izaugsmes veicināšanā un amatiermākslas attīstībā.

Pateicības raksts bija sagatavots arī Daugavpils pilsētas domei, diemžēl neviens neieradās. Sadarbībā ar domi realizēti vairāki projekti, kas sekmējuši nedzirdīgo daugavpiliešu dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Pateicības rakstu saņēma arī ilggadīgais sadarbības partneris SIA “Rehabilitācijas centrs”, jo visos projektus RC nodrošina gan metodisko, gan informatīvo, gan tehnisko atbalstu. Savus apsveikuma vārdus teica RC pārstāve un viceprezidente Brigita Lazda, uzsverot, ka biedrības devums priekš LNS ir nenovērtējams – bijuši grūti un smagi brīži, asaras, tāpēc īpašs prieks par jubileju un novēlējums, lai smaids sejās nekad nepazustu, lai cik grūti būtu. Jāatceras, ka visi kopā un tikai kopā mēs spējam izdarīt lielus darbus, tāpēc jābrauc ciemos, jāgūst jauna pieredze, jāsadarbojas.

Biedrību jubilejā arī sveica reģionālo biedrību vadītāji, novēlot biedrībai un tās priekšsēdētājai visu to labāko, lai biedrībā mājo radošums, kolektīvs būtu saliedēts, lai valda mīlestība, pacietība, izturība.

Prieks bija dzirdēt arī savu daugavpiliešu apsveikumus, – cilvēki uzteica ieguldīto darbu, novērtēja to, ka biedrības vadītāja kopā ar vīru ir izpalīdzīgi, atsaucīgi, draudzīgi un rūpējās vienmēr par saviem biedriem, ka viņiem rūp biedrības liktenis.

Gaļina Gura, LNS Daugavpils RB valdes locekle:

“Biedrības pašdarbnieki uzstājās brīnišķīgi, ar humoru. Ļoti interesanta bija rokdarbu izstāde, izrādās, ka biedrībā ir daudz talantīgo cilvēku, kuri māk izpildīt roku darbus: dekupāža, izšūšana, adīšana.

Fotoizstāde deva iespēju atcerēties biedrības aktivitātes 10 gadu laika, tā teikt, atgriezties pagātnē. Var teikt, ka šo gadu laiku ir paspēts pabūt daudz kur, kā arī daudz kas ieraudzīts.

Biedrība priekš nedzirdīgajiem ir otrā māja, kurā ir siltums, cieņa, sapratne. Kad kādam no biedriem ir smagi, visi cenšas palīdzēt, atbalstīt. Jubilejā sanāca patiešām ļoti daudz ciemiņu.

Skaisti uzstājās bērni no Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra. Paldies visiem, kas bijām kopā!”

Elvīra Čaika, biedrības priekšsēdētāja un projekta vadītāja:

“Pirmo reizi biedrības jubileja bija organizēta projekta ietvaros. Protams, pati biju šī projekta vadītāja. Uztraukums liels, gribējās, lai pasākums labi izdotos.

Sagatavojām prezentāciju par LNS Daugavpils vēsturisko ceļu no 2007. līdz 2017.gadam, fotoizstādi, mūsu biedru rokdarbu skati, ko darināja projekta ietvaros. Ar skolu sarunājām vairākus koncertnumurus, tāpat ar mūsu pašdarbniekiem.. Domāju, ka mūsu pasākums izdevās!”

Lilija Zībarte, Daugavpils biedrības biedre:

“Tie bija lieliski organizēti svētki. Daugavpiliešiem bija prieks redzēt atbraukušās no citām reģionālajām biedrībām vadītājas un viceprezidenti. Bija daudz apsveikumu un ziedu. Interesanti bija vērot nedzirdīgo bērnu uzstāšanās no skolas, kā arī Jeļenas un Igora pantomīmas. Prieks bija, ka programmā bija svētku galds, dejas un spēles. Paldies Elvīrai Čaikai par brīnišķīgi organizēto pasākumu.”

 

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas