Search form

06.06.2018

Drukāt

Apstiprināts LNS Jauniešu apmaiņas projekts (video)

Photo

Šī gada aprīlī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) apstiprinājusi finansējumu Latvijas Nedzirdīgo savienības jauniešu apmaiņas projektam „The Baltic Way of the Deaf youth” (Baltijas Nedzirdīgo jauniešu ceļš). Projekta nr. Nr. 2018-1-LV02-KA105-002072, un tas tika iesniegts programmas „Erasmus+” ietvaros.


Jauniešu apmaiņas aktivitātes notiks 2018. gada 20. – 26. augustā Salacgrīvā, Latvijā. No Baltijas valstīm – Lietuvas, Igaunijas un Latvijas piedalīsies 27 jaunieši ar dzirdes traucējumiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem un 6 līderi vecumā no 18 gadiem.

Projekta mērķis ir tuvināt un aktivizēt Baltijas valstu jauniešus ar dzirdes traucējumiem, sniedzot viņiem iespēju kopīgās darbībās attīstīt savas pašapliecināšanās spējas un radošās prasmes.

Apmaiņas programmas realizācijas galvenie uzdevumi!

1) Labāk apzināties un dalīties pieredzē par jauniešu ar dzirdes traucējumiem unikālās kultūras izpausmēm, interesēm un vajadzībām katrā no Baltijas valstīm – kas ir kopīgs, kas atšķirīgs.

2) Uzlabot komunikācijas un saziņas prasmes, apgūstot un praktizējot starptautiskās zīmju valodas pamatus un pārliecinoties par sazināšanās iespējamību arī ar savu zīmju palīdzību.

3) Labāk apzināties, kādi šķēršļi un aizspriedumi traucē jauniešu ar dzirdes traucējumiem sociālajai iekļaušanai sabiedrībā – ko var mainīt paši jaunieši un kādus aizspriedumus vajadzētu lauzt sabiedrībā.

4) Veicināt jauniešu radošumu, pašizpausmi un savu spēju (spēka) apzināšanos.

5) Attīstīt jauniešu motivāciju kļūt aktīvākiem gan vietējā līmenī, gan arī turpinot starptautisko sadarbību.

Jauniešu apmaiņas dienās daudzas aktivitātes vadīs paši jaunieši. Viņi ne tikai gūs ieskatu starptautiskajā zīmju valodā, mācīsies savstarpēji saprasties, pat par spīti valodas atšķirībām, bet varēs arī dažādās kopīgās radošās aktivitātēs atraisīt savas spējas kļūt aktīvākiem un iesaistīties vietējos un starptautiskos projektos.

Lai veiksmīgi īstenotu jauniešu apmaiņas, 5 – 8. jūlijā Rīgā notiks iepriekšējās plānošanas vizīte, kuras laikā partneri – 1 grupas līderis + 1 jaunietis – iepazīsies ar pasākuma norises vietu un apstākļiem, apspriedīs dažādus citus jauniešu apmaiņas realizācijas jautājumus.

Jauniešu apmaiņas projekta vadītājs ir Ivars Kalniņš, koordinatore – Krista Kristīne Magone. To īsteno LNS Jauniešu centrs sadarbībā ar Lietuvas Nedzirdīgo jauniešu asociāciju un Igaunijas Nedzirdīgo jauniešu organizāciju.

 

Projekts “Baltijas Nedzirdīgo jauniešu ceļš” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu, ko Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas